Oznámení podílníkům - fúze CPR fondů (16.10.2020)

07.09.2020

Oznámení podílníkům - fúze CPR fondů (16.10.2020)


Vážená paní, Vážený pane,

chtěli bychom Vás tímto informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi (viz níže). Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů.

Sloučení fondů nemá vliv na daňový časový test, který zůstává nepřerušen.

V případě, že pravidelně investujete, číslo účtu pro zasílání pravidelných příspěvků zůstává stejné.

Jako investor tedy nemusíte činit žádné kroky, pokud s touto administrativní změnou souhlasíte.


Přehled slučovaných fondů: 

  • Amundi Funds – CPR Global Gold Mines („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global Gold Mines („Přijímací podfond“),
  • Amundi Funds – CPR Global Lifestyles („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global Lifestyles („Přijímací podfond“),
  • Amundi Funds – CPR Global Resources („Slučovaný podfond“) s podfondem CPR Invest – Global) Resources („Přijímací podfond“).

Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020.

Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020 (v případě přestupu, resp. výměny, je potřeba doručit pokyn do konce září 2020).


Upozornění pro nákupy podílových fondů slučovaných fondů: 

Internetové bankovnictví / mobilní banka 

  • Nákupní pokyny realizované do data 5.10.2020  budou zpracovány standardně podle harmonogramu zpracování pokynů.
  • Nákupní pokyny realizované v období od 6.10.2020 do 16.10.2020 budou vypořádány následně (od 17.10.2020) do přejímacích fondů.

Obsluha na pobočkách: 

  • Nákupní pokyny realizované do data 7.10.2020 budou zpracovány standardně podle harmonogramu zpracování pokynů.
  • Nákupní pokyny realizované v období od 8.10.2020 do 16.10.2020 budou vypořádány následně (od 17.10.2020) do přejímacích fondů.


Detailní informace k jednotlivým fondům v sekci právní informace/oznámení investorům 2020 na webu www.amundi.cz.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonní lince 800 111 166, na chatu na webu amundi-kb.cz či na emailu infocr@amundi.com.


Děkujeme, že investujete s Amundi.

S úctou

Amundi Czech Republic