Oznámení podílníkům - nařízení o zveřejňování informací (ESG)

25.01.2021

Oznámení podílníkům - nařízení o zveřejňování informací (ESG)


Představenstvo společnosti Amundi by vás rádo informovalo o následujících změnách: Dne 18. prosince 2019 Evropská rada a Evropský parlament oznámili, že bylo dosaženo dohody o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („nařízení o zveřejňování informací“). Cílem nařízení o zveřejňování informací je vytvořit celoevropský rámec pro usnadnění udržitelných investic a poskytnout harmonizovaný přístup, co se týče informací souvisejících s udržitelností zveřejňovaných investorům v rámci finančního odvětví v Evropském hospodářském prostoru.

Přehled fondů, kterých se nařízení dotýká je zde.