Oznámení pro investory fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV – TŘÍDA POPULAR

22.11.2021

Oznámení pro investory fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV – TŘÍDA POPULAR


Vážení investoři,

dovolte, abychom vás informovali o plánovaných změnách u fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV (dále jen „KB PSA“). Uvedené fondy nabízíme na českém trhu ve dvou třídách – Popular a Exclusive. Investiční strategie obou tříd je vždy identická, třídy se od sebe liší pouze na úrovni minimální investice a vstupního poplatku, který je pro třídu Exclusive vždy nižší.

Kvůli zpřehlednění nabídky jsme se rozhodli uvedené třídy sloučit a zachovat pro investory nabídku „levnější“ třídy Exclusive. Investiční strategie fondů touto změnou nebude nikterak dotčena. K výměně podílových listů dojde automaticky v polovině ledna 2022. Do fondů KB PSA budete moci investovat i nadále za výhodnějších podmínek. 

Pokud jako investor s uvedenou změnou nesouhlasíte, máte právo požádat až do konce února 2022 o bezplatný odkup podílových listů.

Uvedeného sloučení tříd fondů jsme využili i k úpravě názvů fondů, kam jsme přidali slovo vystihující investiční strategii daného fondu. Například fond KB PSA 4 nově nese označení KB PSA 4 – tematická, protože je primárně zaměřen na investiční témata, která rezonují v investičním světě (například klimatické změny, stárnutí obyvatelstva, změny v energetice atd.).

Věříme, že uvedené změny budou přijaty na straně investorů pozitivně a přispějí k vyšší spokojenosti a důvěře v investiční řešení nabízené Amundi.

Úplné oznámení s detailním popisem naleznete zde.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru
Amundi Czech Republic