Pád SVB nepředstavuje systematické riziko pro finanční trhy

14.03.2023

Pád SVB nepředstavuje systematické riziko pro finanční trhy

 

Společnost Amundi měla investováno v problematických amerických bankách (Silicon Valley Bank - SVB, Signature Bank and Silvergate Bank) zanedbatelné množství svých aktiv, a to již před pádem samotné SVB. Ke dni 8. března 2023 to bylo 0,003 % globálních aktiv pod správou. 

Co se stalo Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank (SVB) byla komerční banka se specializací na start-upy v Silicon Valley. Banka se spoléhala na velkoobchodní financování, byla silně koncentrována na technologický průmysl a měla nižší kapitálové požadavky a nižší regulační dohled než větší banky, což vše přispělo k jejímu kolapsu. První náznaky naznačují, že skutečný krach banky byl iniciován nesouladem aktiv a pasiv, na rozdíl od jakýchkoli problémů odvozených z nesprávného ocenění podkladových aktiv. 

Pohled Amundi na situaci na finanční trzích po pádu Silicon Valley Bank

Z našeho pohled se nejedná o událost, která by mohla vést k pádu velkých amerických bank, jako to bylo v případě krachu Lehman Brothers. V případě Lehman Brothers šlo o úvěrový problém (obrovské znehodnocení rizikového držení MBS - cenných papírů navázaných na hypotéky), rozsah ztrát byl výrazně vyšší a banka byla vysoce zadlužena a významně propojena s finančním systémem prostřednictvím rozsáhlé sítě derivátů. 

Naproti tomu SVB (a další problematické americké banky) byla daleko méně zadlužena (nižší pákový efekt). Neměla žádnou obrovskou expozici v oblasti derivátů a byla také méně propojená. Jde spíše o individuální událost a v podobné situaci se dle našeho názoru nenachází žádné velké banky. 

Celkově si myslíme, že velké banky jsou v mnohem lepší kondici než v roce 2008 a nemáme u nich obavy z hlediska solventnosti a schopnosti absorbovat šoky.

Přečtěte si celý komentář Amundi (v angličtině)