Plánované změny fondů KB Privátní správa aktiv

30.04.2024

Plánované změny fondů KB Privátní správa aktiv


Vážení investoři,

dovolujeme si informovat, že v průběhu druhé poloviny června 2024 dojde k několika změnám týkající se fondů z rodiny KB Privátní správa aktiv (1, 2, 4 a 5D):

  • Nový společný název: KB Portfolio. Nově ponesou všechny fondy z rodiny KB Privátní správa aktiv označení KB Portfolio. Součástí názvu je i označení, které srozumitelně určuje investiční zaměření fondu (rezerva, konzervativní, vyvážený, dynamický, dividendový). 
  • Úprava investiční strategie a představení benchmarků u fondů KB Privátní správa aktiv 2 / 4. Cílem je poskytnout investorům srozumitelnější informace o investičním záměru včetně souvisejících rizik. V rámci naplňování investiční strategie budou fondy KB Privátní správa aktiv 2/4 nadále primárně investovat do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a akcií. Nově budou mít fondy také možnost investovat do alternativních a tematicky zaměřených investičních nástrojů a investic vázaných na komodity. 
  • Investiční tým bude rozšířen o investiční profesionály z Komerční banky a.s., kteří se budou účastnit investičních rozhodnutí. Investoři tak budou moci těžit z přístupu k investičnímu know-how společností Amundi a Société Générale. 
  • Představení dvou nových fondů. V rámci rodiny fondů KB Portfolio plánujeme představit dva nové fondy. Jedná se o smíšený a akciový fond. Oba dva tyto fondu jsou nyní ve schvalovacím procesu, detailní informace o investiční strategii těchto fondů budou uveřejněny na začátku června.

Detailní změny jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fondů.

S úctou Komerční banka a.s. a Amundi CR