Plánované změny u Amundi Investičního Manažera

30.04.2024

Plánované změny u Amundi Investičního Manažera


Pro dosažení vyšší efektivity správy Investičního manažera (fondového portfolia) plánujeme převést celé fondové portfolio do jednoho otevřeného podílového fondu s investiční strategií, která odpovídá strategii původního portfolia. Převod plánujeme zahájit na konci druhého čtvrtletí roku 2024 a dokončen by měl být v průběhu léta 2024.

Nové uspořádání přináší následující výhody:

  • Koncentrace stávající strategie do jednoho otevřeného investičního fondu umožní pružnější reakci na aktuální tržní vývoj a rychlejší a efektivnější realizaci strategických změn. Očekáváme, že tato změna povede k dosažení vyšší výkonnosti fondu pro klienta, zejména díky nižším omezením při řízení portfolií.
  • Investiční tým bude rozšířen o investiční profesionály z Komerční banky a.s., kteří se budou účastnit investičních rozhodnutí. Investoři tak budou moci těžit z přístupu k investičnímu know-how společností Amundi a Société Générale.
  • S převodem fondového portfolia do jediného fondu nebudou klienti muset řešit daňově jednotlivé změny v portfoliu a jednoduše uplatní tzv. tříletý daňový test, tj. osvobození od daně z příjmu pro investice delší než 3 roky**.
  • Nabídneme přehlednější a rozsáhlejší reporting, který bude obsahovat detailní informace o složení portfolia a komentáře portfolia manažera a jeho týmu.

Detailní informace o změnách v Investičním manažerovi najdete zde.

S úctou

Komerční banka, a.s. a Amundi CR