Podcast Investiční myšlenky: Julian Toth “ESG je o řízení rizik, ne o zelené barvě”

16.03.2023

Podcast Investiční myšlenky: Julian Toth “ESG je o řízení rizik, ne o zelené barvě”


Rozhovor s Julianem Tothem, COO ISFC (International Sustainable Finance Centre), který rozebírá reporting ESG a bourá jeho předsudky.

V rozhovoru se bavíme o tom, kam v případě ESG investovat a proč. Zda jsou reporty důvěryhodné, jak se stanovují a jak se ESG dotýká velkých firem, které nemají chvalitebný rating.