Polovina českých žen se zajímá o investování, ukázal nový průzkum Amundi

31.10.2023

Polovina českých žen se zajímá o investování, ukázal nový průzkum Amundi

 

Praha, 31. října 2023 - Téměř polovina (47%) českých žen se zajímá o investování, v porovnání s mužskou částí populace je to pouze o sedm procent méně. Tři čtvrtiny žen pak investují pravidelně a inklinují k méně rizikovým investicím, především tedy podílovým fondům, do kterých investuje 41 %. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu investiční společnosti Amundi, největšího evropského správce aktiv, uskutečněného ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK v říjnu letošního roku.

Jak investují české ženy?

Investiční produkty využívá každá šestá Češka, mezi muži je to pak každý čtvrtý. V tomto segmentu jsou zdaleka nejpopulárnější podílové fondy, které ženy volí stejně často jako muži (41 %), méně ale investují do akcií, komodit, dluhopisů či kryptoměn. Většina z nich pak investuje každý měsíc (64 %). Pravidelné investování deklaruje dokonce 85 procent dotázaných.

„Průzkum nám potvrdil, že zájem o investování mezi ženami kontinuálně roste a již dávno se nejedná o ryze mužskou disciplínu. Podle výsledků se za posledních pět let podíl investorek do 44 let dokonce zvýšil o 10 procent a samotný potenciál trhu je ještě mnohem výš, jak ukazují data. Ženy si tedy začínají uvědomovat důležitost úspor a potřebu se o ně starat, tak aby se neznehodnocovaly nebo ideálně aby jejich hodnota postupně rostla,“ říká Markéta Jelínková, portfolio manažerka Amundi s tím, že ženy nejčastěji investují do 20 tisíc korun ročně, což je v průměru více než 1 600 korun každý měsíc. Přesto ženy proinvestují ročně v průměru o 30 tisíc korun méně než muži.


„Investuje každá šestá Česka, jejich hlavní motivací je zajištění na stáří, ochrana před inflací, ale také finanční podpora dětí.“


Ženy důvěřují odborníkům a více se zajímají o ESG témata

Ženy své investice nejčastěji svěřují bankovním odborníkům (57 %) případně investičním společnostem (39 %). Stejně tak muži, kteří ale ve větší míře využívají aplikace (48 %). Při výběru konkrétního typu investice je pak pro ženy nejdůležitějším kritériem likvidita (62 %), následuje výkonost a úroveň rizika.

„Ženy nejčastěji vybírají konzervativnější investice s nižším rizikem a menší volatilitou, což souvisí s jejich příjmy a úsporami, které jsou obecně nižší. Průzkum odhalil, že úspory žen jsou o 85 tisíc menší než u mužů, přičemž téměř polovina žen (45 %) dokáže měsíčně uspořit maximálně do 5 tisíc korun a 30 procent dokonce nedisponuje žádnými úsporami. Ženy proto preferují likvidní aktiva, aby měly rezervu a jistotu rychlého přístupu k hotovosti pro případ potřeby,“ vysvětluje Jelínková. Mezi muži při výběru investice dominují především faktory výkonnosti a úrovně rizika. Ženy také třikrát častěji než muži (38 % vs. 11 %) dají na doporučení a je pro ně důležitý vliv investice na životní prostředí (19 % vs. 10 %).

Hlavní motivací je zajištění na stáří 

Zdaleka nejsilnější motivací žen k investování je v současné době zajištění se na stáří (62 %), následuje ochrana peněz před inflací (44 %). U mužů jsou motivy podobné. Aktuálně stále vyšší inflace, která v minulém roce atakovala dvouciferné hodnoty, ovlivnila investiční chování u více než poloviny žen (57 %). Ty dvakrát častěji než muži své investice kvůli inflaci omezily, naopak 23 % žen začalo investovat více a pro 11 % byla vyšší inflace důvod, proč s investováním vůbec začít. 10 % všech dotázaných, žen i mužů, odpovídalo, že investují také proto, aby finančně podpořili děti. Nicméně rodiče jsou již dlouhé roky zvyklí spořit svým potomkům prostřednictvím spořicích účtů a stavebního spoření, které v rámci finančních produktů nadále dominují.

Pouze 9 % žen si věří 

Jedním z hlavních důvodů, proč investorky zaostávají za jejich mužskými protějšky, je také úroveň jejich sebevědomí. Jen 9 procent žen by označilo své investiční znalosti za dostačují, zatímco téměř polovina (47 %) je považuje za průměrné a 44 procent dokonce za podprůměrné. Naopak téměř třetina mužů (30 %) považuje své znalosti za dostatečné.

„Sebedůvěra je v investování velmi důležitá, a právě ta ženám často chybí a to je velká škoda. Ženy to, ale dokáží dohnat tím, že investují pravidelně, dlouhodobě, jsou rozvážné a kladou důraz na bezpečné a stabilní portfolia. Ve výsledku, tak mohou být stejně úspěšné jako muži, kteří se naopak velmi často snaží porážet trh, a to může být kontraproduktivní,“ dodává Markéta Jelínková.

Kromě nízkého sebevědomí, je nedostatek financí tím hlavním důvodem, proč více než polovina žen (57 %) neinvestuje. Jako další blokátory uvádějí rizikovost (26 %) a skutečnost, že investování nerozumí (20 %) nebo mu nevěří (14 %). To je také jeden z důvodů, proč více než polovina žen nadále ukládá své volné finanční prostředky do spořících produktů (58 %), téměř polovina poté nechává své peníze na běžném účtu (49 %) a čtvrtina je ukládá do penzijního spoření.

O Amundi

Společnost Amundi je evropský lídr v oblasti správy aktiv, patřící mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic. Svým více než sto milionům klientů – retailovým i korporátním – nabízí bohaté služby v oblasti finančních trhů a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení, doplněný o IT řešení. Společnost Amundi je součástí skupiny Crédit Agricole a její akcie jsou obchodovatelné na burze. V současné době spravuje Amundi pro své klienty aktiva v celkové hodnotě 1 950 mld. eur