Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů (aktualizace)

03.12.2019

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů (aktualizace)


Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 29.11.2019 na svém řádném zasedání o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů vybraných fondů (uvedených v rozhodnutí představenstva), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to v období od 0.00 hod. dne 30.12.2019 do 24.00 hod. dne 9.1.2020, tj. na 8 pracovních dní, pokud není dále uvedeno jinak. Obchodování s tuzemskými fondy bude obnoveno dne 10. ledna 2020, pokud není dále uvedeno jinak.

   i. Zvláštní pozornosti doporučujeme věnovat pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů dotčených sloučením/splynutím, kde se termíny pozastavení obchodování liší.


Zanikající fond (zaniká k 31.12.2019)

Přejímající fond


ACR Obligační PLUS,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
KB Konzervativní profil,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
ACR Dluhopisový PLUS,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 16.1.2020
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
obchodování obnoveno 17.1.2020
ACR Akciový,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
ACR ALL STAR SELECTION,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 16.1.2020
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
obchodování obnoveno 17.1.2020
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 20.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 19.12.2019
ACR Sporokonto,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 16.1.2020
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
obchodování obnoveno 17.1.2020
ACR Krátkodobých dluhopisů,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
ACR Sporokonto,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 16.1.2020
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
obchodování obnoveno 17.1.2020
KB Absolutních výnosů,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
ACR Krátkodobý,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 9.1.2020
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
obchodování obnoveno 10.1.2020
ACR Dynamický,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
ACR Balancovaný dynamický,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
KB Vyvážený profil,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

pozastavení od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod dne 31.12.2019
poslední pokyny přijaty dne 27.12.2019
ACR Balancovaný,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

(nově vzniklý fond)

pozastavení od 0.00 hod dne 1.1.2020 do 24.00 hod dne 16.1.2020
obchodování obnoveno 17.1.2020


Podrobnosti o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů dotčených sloučením/splynutím jsou uvedeny v rozhodnutí představenstva.

     ii. Pro fondy (i) Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a (ii) Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. je obchodování přerušeno v období od 0.00 hod. dne 20.12.2019 do 24.00 hod. dne 8.1.2020. Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu/odkupu podílových listů těchto fondů bude den 19.12.2019.

   iii. S ohledem na výše uvedené, představenstvo rozhodlo, že Společnost nebude přijímat, předávat a provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování pro produkt Investiční Manažer, a to v období od 0.00 hod. dne 30.12.2019 do 24.00 hod. dne 9.1.2020. Obchodování bude obnoveno dne 10.1.2020.

Podrobnosti o přerušení obchodování jsou uvedeny v rozhodnutí představenstva.

Výše uvedené rozhodnutí představenstva ruší rozhodnutí představenstva ze dne 18.11.2019 a 25.11.2019.