Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu KB Privátní správa aktiv Flexibilní

09.11.2018

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 8.11.2018 na svém řádném zasedání, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (fond) v období od 3. prosince 2018 do 4. prosince 2018 včetně, tj. na 2 pracovní dny, a to v zájmu naplnění odborné péče při správě majetku fondu a v zájmu zachování rovných práv všech podílníků v období nutných operací spojených s ukončením účetního období a nastavení systému do nového účetního období.

Pokyny přijaté ve dnech 3. - 4. 12. 2018 budou vypořádány dne 6. 12. 2018 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 30. 11. 2018 Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondu bude středa 5. 12.2018.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu v tomto termínu je činěno z důvodu ukončení účetního období fondu jakožto podřízeného fondu, které respektuje účetní období stanovené řídícím fondem. Vzhledem k této skutečnosti naopak fond nebude pozastavovat vydávání a odkupování podílových listů na přelomu kalendářního roku.