Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na přelomu roku 2014/2015

13.11.2014

Představenstvo Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) schválilo dne 12.11.2014 ustanovení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných IKS KB v období od 31. prosince 2014 od 0:00 hodin do 7. ledna 2014 včetně dojde k pozastavení - viz seznam níže. Rozhodnutí je v souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR.

Hlavními důvody pro pozastavení vydávání a odkupování podílových listů jsou:

 1. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné.
 2. Prodloužení procesů úplného a konečného stanovení hodnot investičních nástrojů k 31.12. ve všech portfoliích fondů, neboť zejména v případě zahraničních podílových listů dochází běžně k dvoudennímu zpoždění zveřejňování cen s ohledem na typ investičních nástrojů a procesu oceňování.
 3. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i Zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění podílových fondů a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům.
 4. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií fondů z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím.
 5. Podrobné kalkulace očekávané dividendy u fondu KB Privátní správa aktiv 5D, schvalovacího procesu, kdy představenstvo Společnosti rozhoduje o výši vyplácené dividendy, a příprava výplaty schválené dividendy.
 6. Realizace splynutí fondů KB Akciový a IKS Akciový Plus dle schváleného projektu, což představuje stanovení konverzního poměru pro oba zmíněné fondy, provedení sloučení portfolií fondu a faktická konverze všech podílových listů stávajících fondů do fondu nového. V rámci těchto operací nelze provádět žádné následné činnosti související s existencí nově ustanoveného fondu vzniklého splynutím.
 7. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro nový kalendářní rok.


Pokyny k nákupu/odkupu obdržené od 30.12.2014 do 7.1.2015 včetně budou vypořádány až po ukončení pozastavení, tedy kurzem platným ke dni 8.1.2015.

Pokyny k nákupu/odkupu obdržené před začátkem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, které nebudou vypořádány před začátkem pozastavení, budou vypořádány až po ukončení pozastavení, tedy kurzem platným ke dni 8.1.2015. Toto platí především pro pokyny k nákupu/odkupu obdržené dne 30.12.2014, tj. poslední pracovní den před pozastavením. Tyto pokyny budou dle zákona vypořádány kurzem platným ke dni obnovení vydávání/odkupování, tj. kurzem ke dni 8.1.2015. Toto platí také pro pokyny obdržené dříve, které nebylo možno vypořádat z důvodu obsahujících chyb.


Pozastavení vydávání a odkupování se týká následujících fondů:

 • KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.,
 • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.


Představenstvo IKS KB