Představitelé Amundi ve vedení asociace AKAT

29.06.2020

Představitelé Amundi ve vedení asociace AKAT


Volba nového vedení

Ke dni 22. června 2020 proběhla volba nového vedení a členů Asociace pro kapitálový trh České republiky. Předsedou asociace byl zvolen Martin Řezáč a místopředsedou Jaromír Sladkovský. Do Rady ředitelů byl mj. zvolen Petr Šimčák z Amundi ČR, který se stal také členem Výkonného výboru. Jako jeden z členů Etického výboru asociace AKAT byl zvolen Marek Wiejowski ze společnosti Amundi ČR.

Asociace pro kapitálový trh České republiky

Patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace sdružuje nejvýznamnější správce - investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak obchodníky s cennými papíry a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Asociace usiluje zejména o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet podvědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kapitálového trhu.