První výplata prvního Realitního fondu KB

18.02.2019

První výplata prvního Realitního fondu KB

Kdo dal na doporučení finančních expertů a před čtyřmi roky zainvestoval do vznikajícího Realitního fondu KB, dobře udělal. Od svého založení v roce 2015 fond investorům zhodnotil jejich vklady již o více než 26 procent. Nyní část tohoto zhodnocení získají investoři ve formě první výplaty. Výše výplaty odpovídá podílu 6,44 procenta hodnoty investice klienta, platné ke konci roku 2018.

Díky velmi příznivému vývoji a vzhledem k uplynutí tříletého časového testu fond vyplatí investorům na konci ledna 2019 první podíl na přebytečném cash flow.  Výplata bude realizována formou dílčího odkupu podílových listů, jak je definován ve statutu fondu. Tento způsob výplaty je pro podílníky (fyzické osoby – nepodnikatelé) nejefektivnější, jelikož u něj nevzniká daňová povinnost, investor odprodává podílové listy, které držel déle jak 3 roky. Výše výplaty odpovídá výnosu 8,13 % vztaženo k původní investici klienta.

Veškeré informace naleznete v článku ZDE