Technická přestávka: 15. listopadu 2018

09.11.2018

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 8.11.2018 na svém řádném zasedání, že z provozních důvodů bude dne 15. 11. 2018 pozastaveno vydávání a odkupování u tuzemských podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování. Pokyny přijaté 15.11.2018 budou zpracovány v pondělí 19.11.2018, a to za kurz před pozastavením obchodování, tj. ke 14.11.2018.

Zároveň dne 16. 11. 2018 nebude společnost z technických důvodů postupovat podle Harmonogramu zpracování pokynů, když nebude přijímat pokyny k nákupu a odkupu podílových listů a akcií zahraničních podílových fondů. Všechny dotčené pokyny budou přijaty následující obchodní den, tj. v pondělí 19. 11. 2018.

Toto rozhodnutí bylo přijato z důvodu stěhování datové centra.