Umělá inteligence: trend současnosti

08.04.2019

Umělá inteligence: trend současnosti

  

Lidé věří firmám sledujícím dlouhodobé světové trendy.

Trvalé trendy, do kterých se vyplatí dlouhodobě investovat – právě na ty se zaměřuje tematické investování, které pro většinu Čechů v současnosti představuje stále velkou neznámou. To, co Češi naopak znají velmi dobře, je umělá inteligence, kterou více než 34 procent považuje za hlavní technologický trend dnešní doby. Nejvíce změn podle Čechů čeká automobilový průmysl, naopak za nejstabilnější považují bankovnictví a služby. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.

„Tematické investování jako pojem není mezi Čechy příliš známé. Jen 3,3 procenta respondentů našeho průzkumu vykázalo alespoň základní znalost toho, co tento pojem znamená. Většina Čechů tak neví, jaká pozitiva může přinést. Tematické investování je totiž úzce spjato s globalizací obchodu, se všeobecným technologickým pokrokem a inovacemi, demografickými trendy a změnami životního prostředí ovlivňujícími a měnícími zaběhnutý řád našeho světa. Právě tyto trendy poskytují zajímavé investiční příležitosti a cílem tematického investování je jich prostřednictvím různých společností využívat,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace ve společnosti Amundi Czech Republic.

Za nejlepší vynález současné doby považuje 69,1 procenta respondentů umělé srdce a 13,3 procenta chytrý telefon. Pro 34,6 procenta Čechů představuje největší technologický trend současné doby umělá inteligence. Pro více než 24 procent je to pak robotizace a 22,5 procenta obyvatel vnímá jako největší trend automatizaci.

Lék na rakovinu vede Vynálezy, bez kterých se většina respondentů neobejde v každodenním životě, jsou internet (57,6 procenta) a mobilní telefon (53,3 procenta). Největší radost by udělal necelým 60 procentům Čechům vynález léků na rakovinu, více než 21 procent by potěšil nový způsob snadného získávání energie a 15 procent by ocenilo vynález teleportace. Za největší převratnou změnu považuje 53,1 procenta Čechů elektřinu a 28,9 procenta internet.