Úpravy Statutů vybraných tuzemských investičních fondů k 1.1.2023

05.01.2023

Úpravy Statutů vybraných tuzemských investičních fondů k 1.1.2023


Vážení investoři,

dovolujeme si vás informovat o úpravách Statutů tuzemských investičních fondů, které byly aktualizovány ke dni 1. ledna 2023.

V případě těchto investičních fondů dochází k následujícím změnám:

 • KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 3 - FLEXIBILNÍ
 • AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION
 • AMUNDI CR - SPOROKONTO
 • AMUNDI CR AKCIOVY - STREDNI A VYCHODNI EVROPA
 • AMUNDI CR BALANCOVANY
 • AMUNDI CR BALANCOVANY KONZERVATIVNI
 • AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS
 • AMUNDI CR IM AKCIOVY
 • AMUNDI CR IM DLUHOPISOVY
 • AMUNDI CR KRATKODOBY
 • KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 - KONZERVATIVNÍ
 • KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 - TEMATICKÁ
 • KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5 - DIVIDENDOVÁ
 • KBPB BALANCED STRATEGY
 • KBPB CONSERVATIVE STRATEGY
 • KBPB EQUITY STRATEGY
 • KBPB SHORT-TERM STRATEGY

Přehled změn provedených ve statutech:

 • Úprava dle SFDR
  Statuty byly doplněny, aby byly uvedeny do souladu s dalšími postupně zveřejňovanými prvky regulace v oblasti udržitelných investic (se zpřesňováním výkladů této regulace) na způsoby investování fondů při zohlednění těchto pravidel a na zveřejňování informací o ESG.
  Tato změna s sebou však nenese žádné úpravy investiční politiky fondů nebo současného portfolia.

 • Změna ukazatele SRRI na ukazatel SRI 
  Rizikový ukazatel SRI (Systemic Risk Indikator) nahrazuje nyní užívaný rizikový ukazatel SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) na základě změny příslušné legislativy. SRI na stupnici od 1 (nejméně rizikové) do 7 (nejrizikovější) bude nově reflektovat ukazatel kreditního rizika (možnost, že emitent nemůže dostát svým závazkům). SRI tak kombinuje ukazatel tržního rizika a kreditního rizika emitenta s cílem lépe popsat rizika spojená s investováním do fondu.

 • Notifikace ostatních změn
  Byla provedena pravidelná aktualizace seznamů uvedených v příloze fondů a byla provedena revize a doplnění regulatorně vyžadovaných informací - aktualizace seznamu vedoucích osob, seznamu investičních fondů obhospodařovaných Společností, doplnění a aktualizace informací o SFDR a nařízení o Taxonomii, včetně příslušných příloh statutů, apod.

 • Změna VAR
  V případě fondů KBPB Short Term Strategy a KBPB Equity Strategy došlo k odstranění VAR limitu ze statutu fondů. Záměrem Společnosti je změnit ustanovení statutů obou fondů upravující celkové expozice portfolií fondů. Cílem úpravy předmětných ustanovení je zejména jednoznačně deklarovat, že celková expozice obou fondů bude v souladu s požadavky regulace určována výhradně metodou závazkovou. Paralelní využití metody (absolutní) hodnoty v riziku pro stanovení celkové expozice nebude dále vyžadováno. Zejména s ohledem na dynamiku změn trhů v posledních letech i používanou metodiku výpočtu podle této metody je její použití pro vymezení celkové rizikovosti fondů značně nepraktické a limitující.

Vážení investoři, v případě, že s uvedenými změnami nesouhlasíte, můžete kdykoli provést zpětný odkup, a to bezúplatně.


Rozhodnutí o změně Statutů fondů naleznete na tomto odkaze.


Děkujeme, že s námi investujete

Vaše Amundi