Využijte výhodných vstupních podmínek u nemovitostního fondu Realitní fond KB 2

12.01.2017

Až do poloviny února (15.2.2017) mohou klienti Komerční banky investovat do nemovitostního fondu Realitní fond KB 2 za výhodnějších vstupních podmínek. Od 16.2.2017 bude pro všechny investice do tohoto fondu uplatňován zvýšený poplatek 0,4 % z hodnoty investice. Tento poplatek je zaveden z důvodu zvýhodnění investorů, kteří investují v počátcích fondu a je příjmem fondu.

Realitní fond KB 2 je fondem kvalifikovaných investorů, který je zaměřen na investice do komerčních nemovitostí v České republice. Fond bude investovat do komerčních nemovitostí v atraktivních dobře zavedených lokalitách (především v Praze) v předpokládaném počtu 2–4 budov.

Výhodou řešení je možnost investovat relativně nižší objem finančních prostředků (minimální investice 1 mil. CZK) do kvalitních nemovitostí a udržet tak podíl této třídy aktiv v investičním portfoliu v přiměřené míře.

K 31.12.2016 dosahoval celkový objem upsaného majetku 1 miliardu Kč. Mezi investory fondu můžeme jmenovat například Komerční pojišťovnu, Penzijní společnost KB nebo francouzský nemovitostní fond OPCIMMO, který vložil do fondu podíl, který drží v prvním nemovitostním fondu (Realitní fond KB). Tato transakce ve svém důsledku znamená, že investoři Realitního fondu KB 2 se fakticky stávají spolumajiteli komerčních nemovitostí, které najdeme v portfoliu prvního nemovitostního fondu od Komerční banky (Realitní fond KB), což pro ně znamená vyšší diversifikaci a podíl na výnosech, které tyto nemovitosti již generují.


Více informací o nemovitostním fondu najdete zde: Realitní fond KB 2