Změna SFDR 8 na SFDR 6 (ACR Kratkodoby, ACR Sporokonto a KBPB Short Term Strategy)

24.04.2023

Změna SFDR 8 na SFDR 6 (ACR Kratkodoby, ACR Sporokonto a KBPB Short Term Strategy)


Vážení investoři,

dovolujeme si informovat o úpravách Statutů a Sdělení klíčových informací tuzemských Amundi investičních fondů schválených představenstvem Společnosti dne 19. 04. 2023:

  • Amundi CR Krátkodobý,
  • Amundi CR Sporokonto,
  • KBPB Short Term Strategy.

V rámci navrhovaných úprav dochází k reklasifikaci z článku 8 na článek 6 dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů či jiných jeho doplnění nebo úprav. Změna byla přijata především na základě vyhodnocení dopadů postupně zveřejňovaných a upravovaných dalších částí regulace v oblasti udržitelných investic (se zpřesňováním výkladů této regulace) na způsoby investování fondů při zohlednění těchto pravidel a na zveřejňování informací o ESG. S ohledem na aktuální vývoj na českém peněžním trhu budou portfolio manažeři fondů výhodněji alokovat portfolio výše uvedených investičních fondů.

U statutu fondu Amundi CR – Sporokonto ještě dochází k doplnění odstavce ohledně outsourcingu pro činnosti spojené s obchodováním s cennými papíry v rámci skupiny Amundi, čímž pouze dochází ke sjednocení textu ve všech statutech investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností.

Tyto změny nemají významné dopady na investiční strategii investičních fondů.

V případě, že investoři (podílníci) s navrženými změnami nesouhlasí, mohou kdykoli požádat o zpětný odkup bez poplatku.

Nové Statuty a Sdělení klíčových informací, které jsou účinné od 1.6.2023, jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fondů na webu amundi-kb.cz.

Vaše Amundi CR