Změna správcovské společnosti fondu Amundi S.F.

29.08.2019

Změna správcovské společnosti fondu Amundi S.F.

  

V rámci přípravy odchodu Spojeného království z Evropské unie zavádí Amundi Asset Management nezbytná opatření k tomu, aby její podnikání ve Velké Británii bylo plně regulováno místním regulačním orgánem – úřadem Financial Conduct Authority a v důsledku toho budou činnosti, které jsou v současné době prováděny londýnskou pobočkou Amundi Asset Management převedeny na Amundi (UK) Limited. 

Proto se představenstvo Amundi Luxembourg S.A., jednající jako správcovská společnost fondu, rozhodlo počínaje 1. říjnem 2019 jmenovat Amundi (UK) Limited se sídlem 41, Lothbury, Londýn EC2R 7HF, Velká Británie investičním manažerem podfondů uvedených v příloze 1 tohoto oznámení (dále jen „Podfondy“) namísto Amundi Asset Management nebo její londýnské pobočky.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny (i) neovlivní žádnou další charakteristiku Podfondů, včetně úrovně poplatků, a (ii) nebudou mít žádný dopad na portfolio Podfondů.

Poslední prospekt klíčových informací pro investory je na požádání zdarma k dispozici v sidle společnosti.

Kompletní vyjádření nalezente ZDE