Změna statutů investičních fondů

19.12.2018

Změna statutů investičních fondů

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že představenstvo Společnosti dne 14.12.2018 schválilo změnu statutů fondů obhospodařovaných Společností. 

Společnost k 1.1.2019 svěřila obhospodařování majetku fondů (seznam viz níže) společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, Karlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČO 25684558 (dále jen „ACRAM“).

Důvodem změny statutů fondů je sloučení portfolio managementu, které je dalším krokem vedoucím ke sjednocování aktivit Společnosti a společnosti ACRAM v rámci skupiny Amundi ČR. Dané je součástí racionalizace a optimalizace procesů v ČR. Cílovým stavem společností skupiny Amundi v ČR je svěření obhospodařování majetku všech fondů, s výjimkou realitních fondů.

Změny statutů jsou účinné od 1.1.2019.       

Aktuální znění statutů je k dispozici ke stažení vždy vedle názvu fondu.                                                         

Seznam fondů, u kterých dochází ke změně statutu: