Oznámení o dividendě u fondu KB Privátní správa aktiv 5D - třída D za rok 2017

09.01.2018

Oznámení o výplatě podílu na výnosu z hospodaření s majetkem ve fondu KB Privátní správa aktiv 5D - třída D za rok 2017. Čtěte dále

Stanovisko k vývoji kurzu vybraných fondů Amundi na přelomu roku

08.01.2018

Některé zahraniční fondy Amundi, které jsou denominované v koruně a u kterých je zajišťováno měnové riziko, zaznamenaly na konci roku pokles v kurzu. Čtěte dále

Oznámení o aktualizaci statutů

03.01.2018

Společnost Amundi Czech Republic bude od 1.1.2018 spravovat rovněž investiční fondy, které byly do 31.12.2017 obhospodařované společností Pioneer IS. Čtěte dále

Oznámení podílníkům fondu Realitní fond KB 2

03.01.2018

Společnost za rok 2017 nebude z majetku alokovaného do depozit a krátkodobých nástrojů peněžního trhu účtovat žádný poplatek za obhospodařování majetku ve fondu KB 2. Čtěte dále

Jednička na trhu správy aktiv v Evropě upevňuje svou pozici na českém trhu

13.12.2017

Spojením Amundi a Pioneer Investments vzniká nový správce aktiv, jedinečný svým celosvětovým rozsahem a expertízou. Čtěte dále