CPR Invest - Climate Action: Výběr odpovědných aktivit top společností v portfoliu fondu

22.11.2021

CPR Invest - Climate Action: Výběr odpovědných aktivit top společností v portfoliu fondu


CPR CLIMATE ACTION: Top 10 společností v portfoliu a jejich odpovědný přístup

Nezisková organizace CDP pravidelně vydává hodnocení mezinárodních společností, které odráží monitorování plánů na snížení negativního vlivu společností na životní prostředí a také realizaci těchto plánů. V oblasti životního prostředí se soustředí na oblast klimatických změn, ochrany vodních zdrojů včetně omezení plýtvání vodou a ochranu lesů. Hodnocené společnosti mohou také získat validaci SBT (Science-Based Targets), což je přístup, jehož cílem je omezit globální oteplování. 

Kterých společností se to týká?

CDP sleduje a hodnotí dnes více než 10 000 firem a má tak jedno z největších pokrytí na světě.  Všechny firmy, které najdeme v portfoliu fondu CPR CLIMATE ACTION* získali od CDP pozitivní hodnocení. V portfoliu fondu naleznete například firmy: Adobe, Apple, Astrazeneca, Fifth Third Bancorp, Medtronics, Microsoft, Morgan Stanley, Sanofi, S&P Global a Abbvie. Jedná se tedy o společnosti z různých odvětví, s různými možnostmi a přístupy k ochraně životního prostředí.

Nejzajímavější poznatky

  • Většina sledovaných společností má v plánu do roku 2030 - 2035 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů
  • Díky čipům M1 pro Apple Mac mini se snížila celková uhlíková stopa výrobku o 34 %
  • Astrazeneca, Apple, Medtronics a další provedli změnu balení, což vedlo ke snížení nákladu na materiál i k zvýšené efektivitě přepravy
  • Finanční společnosti (Fifth Third Bancorp, Morgan Stanley) jsou v plnění interně stanovených cílů na financování obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, geotermální, vodní a z biomasy)
  • Microsoft byl kladně ohodnocen za opravitelnost u řady produktů Surface
  • Firmy v oboru farmaceutických výrobků (Sanofi, Medtronics, Abbvie) se zaměřují na nakládání s odpady a recyklaci

Přečtěte si celou zprávu od CDP

Více informací o fondu CPR Invest - Climate Action naleznete na stránce fondu https://www.amundi-kb.cz/fondy/detail/LU2360924026

* Aktuální složení fondu naleznete vždy v měsíčním komentáři na stránce fondu.