CPR Invest - Climate Action

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU2360924026

Zastavte klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie společností, které nejvíce přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy.

Tabulka výkonnosti k 23.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.84% +6.43% -1.36% +5.87% -2.98% - - +5.33%

Co vám může fond přinést?

Klimatické změny nemusí být jen hrozbou, ale také velkou investiční příležitostí. Firmy a státy po celém světě investují a budou investovat v nadcházejících dekádách miliardy miliard dolarů, aby dosáhly uhlíkové neutrality a změnily energetický mix. 


Díky investici do fondu „CPR Climate Action“ podpoříte firmy, které patří mezi hlavní aktéry v boji proti klimatickým změnám, a budete se podílet na vývoji jejich akcií. Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč všemi trhy a sektory. V portfoliu najdeme například akcie IT firem, bank, ale i průmyslové podniky, které deklarovaly přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Změna se totiž týká nás všech.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.84% +6.43% -1.36% +5.87% -2.98% - - +5.33%

Výhody fondu

  1. Stanete se nepřímo spolumajiteli ne jedné, ale hned několika desítek společností jako je Siemens, Toyota, Allianz, Schneider, Sanofi, Microsoft a dalších*, které nejvíce přispívají ke snížení emisí uhlíku a ochraně.
  2. Budete se podílet na vývoji těchto společností na akciových trzích, čímž můžete získat vyšší zhodnocení než na běžných spořicích produktech.**

  Investujme spolu pro lepší svět


  video 1:05 min

  *Společnosti se již nemusejí v portfoliu nacházet, aktuální složení fondu najdete vždy v měsíčním komentáři na webu

  www.amundi-kb.cz

  **Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.