CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029

Dluhopisový fond ISIN: LU2811100986

Limitovaná příležitost na dluhopisovém trhu s aktuálním očekávaným výnosem ve výši 25,6 % za 5,5 let (4,2 % ročně)*. Přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 24.06.2024, po tomto datu až do konce úpisu 08.07.2024 je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB.

Tabulka výkonnosti k 17.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi více než 80 pečlivě vybraných evropských dluhopisů.**

Charakteristiky fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 ve zkratce:

 • Zaměřeno na klíčová evropská témata: obrana, potraviny, zdraví, výroba, digitalizace a energetika
 • Investice na 5,5 let (splatnost v prosinci 2029)
 • Více než 80 pečlivě vybraných kvalitních evropských dluhopisů**
 • Aktuální očekávaný roční výnos: 25,6 % za 5,5 let (4,2 % ročně)*
 • Měnově zajištěno v CZK, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (30.05. až 08.07.2024) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 5ti letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Nepromeškejte svou možnost investovat - upisovací období končí 08.07.2024!

(Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 24.06.2024, po tomto datu až do 08.07.2024 je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB)

Očekávaný celkový čistý výnos 25,6 % (výnos pro korunovou třídu k 13. 5. 2024) za dobu 5 let a 6 měsíců, což odpovídá výnosu 4,24 % p. a. = 4,59 % (hrubý výnos v EUR) – 1,15 % (celkové náklady fondu) + 1,10 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 13. 5. 2024) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,60 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období. Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 17.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Investice primárně do evropských dluhopisů s vysokým očekávaným výnosem

  - Investice, která díky očekávanému výnosu může zmírňovat dopady inflace

  - Snížení rizika investice prostřednictvím široké diverzifikace, investice do 70 různých dluhopisů

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.