Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1880385494

Výhodný přístup k potenciálu dluhopisových trhů rozvíjejících se zemí.

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.48% +2.86% +1.18% -0.93% +2.59% +15.98% -8.74% -7.25%
Výkon p.a. - - - - - +7.70% -1.81% -1.48%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí unikátní možnost investovat do dluhopisů vydaných emitenty z rozvíjejících se trhů. V základním členění se dluhopisy z rozvíjejících se trhů dělí na dluhopisy v lokální měně a dluhopisy denominované v jiné měně (USD, EUR). Lokální dluhopisy nabízí typicky vyšší zhodnocení, je však třeba počítat s rizikem oslabení lokální měny. Investiční tým se zaměřuje především na lokální dluh s nízkou durací, aby co nejvíce omezil vliv rizika plynoucího z růstu lokálních sazeb.

V rámci disciplinovaného investičního procesu, který je realizován zkušeným investičním týmem s více jak 20 lety praxe, se zaměřujeme na nesoulad mezi vývojem růstu ekonomiky a vývojem politické situace.

Investoři mohou do fondu investovat v CZK. Protože se jedná o zajištěnou třídu, nejsou investoři vystaveni měnovému riziku vzhledem k základní měně fondu, kterou je USD.

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Pozor: Fond byl součástí racionalizační fúze dne 19.6.2019, v rámci které nahradil původní fond AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY. Proto jeho historická výkonnost začíná v červnu 2019. 

Příklady investic

Dluhopisy jako COLTES, INDOGB, MBONO, MGS, SAGB

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.48% +2.86% +1.18% -0.93% +2.59% +15.98% -8.74% -7.25%
Výkon p.a. - - - - - +7.70% -1.81% -1.48%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1.48% +11.98% -10.10% -9.23% -0.98% +4.04% - - - -

Výhody fondu

 • - Možnost investovat do dluhopisů z rozvíjejících se trhů.

  - Disciplinovaný investiční proces, zkušený investiční tým s více jak 20 lety praxe.

  - V rámci investičního procesu se zaměřujeme na nesoulad mezi vývojem růstu ekonomiky a vývojem politické situace.

  - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.