Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1880385494

Výhodný přístup k potenciálu dluhopisových trhů rozvíjejících se zemí.

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -5.61% -0.50% -2.36% +0.51% +2.91% -2.63% - -2.75%
Výkon p.a. - - - - - -1.33% - -1.23%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí unikátní možnost investovat do dluhopisů vydaných emitenty z rozvíjejících se trhů. V základním členění se dluhopisy z rozvíjejících se trhů dělí na dluhopisy v lokální měně a dluhopisy denominované v jiné měně (USD, EUR). Lokální dluhopisy nabízí typicky vyšší zhodnocení, je však třeba počítat s rizikem oslabení lokální měny. Investiční tým se zaměřuje především na lokální dluh s nízkou durací, aby co nejvíce omezil vliv rizika plynoucího z růstu lokálních sazeb.

V rámci disciplinovaného investičního procesu, který je realizován zkušeným investičním týmem s více jak 20 lety praxe, se zaměřujeme na nesoulad mezi vývojem růstu ekonomiky a vývojem politické situace.

Investoři mohou do fondu investovat v CZK. Protože se jedná o zajištěnou třídu, nejsou investoři vystaveni měnovému riziku vzhledem k základní měně fondu, kterou je USD.

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Pozor: Fond byl součástí racionalizační fúze dne 19.6.2019, v rámci které nahradil původní fond AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY. Proto jeho historická výkonnost začíná v červnu 2019. 

Příklady investic

Dluhopisy jako COLTES, INDOGB, MBONO, MGS, SAGB

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -5.61% -0.50% -2.36% +0.51% +2.91% -2.63% - -2.75%
Výkon p.a. - - - - - -1.33% - -1.23%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-5.61% -0.98% +4.04% - - - - - - -

Výhody fondu

  • - Možnost investovat do dluhopisů z rozvíjejících se trhů.

    - Disciplinovaný investiční proces, zkušený investiční tým s více jak 20 lety praxe.

    - V rámci investičního procesu se zaměřujeme na nesoulad mezi vývojem růstu ekonomiky a vývojem politické situace.

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.