Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751511

Výnos z evropských podnikových dluhopisů bez měnového rizika

Tabulka výkonnosti k 18.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.33% +0.01% +1.22% +6.63% +8.49% +5.07% +5.14% +11.76%
Výkon p.a. - - - - - +2.50% +1.01% +1.13%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia evropských podnikových dluhopisů.

Fond investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových cenných papírů investičního stupně, které jsou denominovány v eurech a jsou emitovány nebo zaručeny vládami v Eurozóně nebo vydány společnostmi na celém světě a kotovány na evropském trhu. Okrajově může fond investovat do dluhopisů s vysokým výnosem, tzv. HY (High Yield) dluhopisů.

Výkonnost fondu závisí na pohybech rizikových prémií na trhu (pohyb spreadů), které se mění v čase s ohledem na to, jak trh vnímá systematická rizika (riziko, kterému jsou vystaveny všechny firmy na trhu, a které nelze diverzifikovat) a specifická rizika jednotlivých emitentů. Zatímco pro správné vyhodnocení systematického rizika je klíčová makroekonomická analýza, při řízení specifického rizika je klíčová fundamentální analýza konkrétního emitenta. 

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady Investic

Investice jako:  BPLN 2.519% 04/28 EMTN,  NNGRNV VAR 4/44(4.625%),  WFC VAR 05/25 EMTN  a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 18.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.33% +0.01% +1.22% +6.63% +8.49% +5.07% +5.14% +11.76%
Výkon p.a. - - - - - +2.50% +1.01% +1.13%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0.33% +9.70% -9.68% +0.11% +1.72% +8.32% +0.23% -1.83% +3.43% -2.73%

Výhody fondu

 • - Snadná a efektivní investice do dluhopisů evropských firem

  - Investiční tým se zaměřuje primárně na dluhopisy investčního stupně - nižší rizikovost

  - Kurz fondu je zajištěn do koruny, ochrana před posilováním koruny

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.