Amundi Funds Bond Euro Corporate

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751511

Výnos z evropských podnikových dluhopisů bez měnového rizika

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.05% -0.89% -1.40% -1.16% -4.73% -1.23% +0.75% +1.74%
Výkon p.a. - - - - - -0.61% +0.25% +0.38%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia evropských podnikových dluhopisů. Investiční tým se zaměřuje na dluhopisy investičního stupně (AAA až BBB- dle metodiky S&P). Okrajově může fond investovat do dluhopisů s vysokým výnosem, tzv. HY dluhopisů. Výkonnost fondu závisí na pohybech rizikových prémií na trhu (pohyb spreadů), které se mění v čase s ohledem na to, jak trh vnímá systematická (tržní) rizika a specifická rizika jednotlivých emitentů.  Zatímco pro správné vyhodnocení systematického rizika je klíčová makroekonomická analýza, při řízení specifického rizika je klíčová fundamentální analýza konkrétního emitenta. 

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.05% -0.89% -1.40% -1.16% -4.73% -1.23% +0.75% +1.74%
Výkon p.a. - - - - - -0.61% +0.25% +0.38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
+0.05% -1.83% +3.43% -2.73% +2.96% - - - - -

Výhody fondu

  • - Snadná a efektivní investice do dluhopisů evropských firem 

    - Investiční tým se zaměřuje primárně na dluhopisy investčního stupně - nižší rizkovost

    - Kurz fondu je zajištěn do koruny, ochrana před posilováním koruny