CPR Global Resources

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1989768814

Energetika, zlato a materiály jsou oblasti a suroviny, které mají společné, že jsou potřebné a vzácné zároveň

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.14% +2.21% +4.09% +0.05% -0.02% -5.62% +37.17% +39.11%
Výkon p.a. - - - - - -2.85% +6.52% +3.44%

Co vám může fond přinést?

Globální zdroje jsou srdcem celosvětové ekonomiky a stejně jako jiná odvětví jsou i ony přetvářeny celosvětovými trendy: rostoucí světová populace, zrychlující urbanizace a stále intenzivnější globalizace.

Poptávka po energiích do roku 2040 vzroste o 30 %. Dále poroste těžba kovů, která by měla vzrůst do roku 2030 o 250%, což může znamenat pozitivní investiční příležitost, kterou by neměl opomenout žádný investor.

Fond investuje do akcií společností po celém světě, které působí napříč mnoha sektory - od energií přes zlato až po materiály.

Investoři mohou do fondu investovat v korunách, eurech a dolaru. Kurz fondu je do CZK pouze přepočten aktuálním směnným kurzem a není u něho zajištěno měnové riziko do CZK.

Příklady Investic

Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky informovali zde. Původní fond Amundi Funds – CPR Global Resources (LU1049755348) se sloučil s nastupujícím fondem CPR Invest Global Resources (LU1989768814). Investiční strategie fondu zůstala prakticky totožná. Klientům byly v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly nového fondu. Kurzová řada je přepočtena v souladu se směnným poměrem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.14% +2.21% +4.09% +0.05% -0.02% -5.62% +37.17% +39.11%
Výkon p.a. - - - - - -2.85% +6.52% +3.44%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1.14% -0.03% +10.84% +16.82% -5.30% +23.34% -12.05% -6.64% +43.78% -15.02%

Výhody fondu

 • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností ze sektoru energetiky, těžby/zpracování zlata a materiálů 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

  - Díky rozložení fondu mezi vzácné zdroje a zároveň k životu potřebné oblasti se fond stává pozoruhodnou příležitostí.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.