CPR Global Resources

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1989769036

Energetika, zlato a materiály jsou oblasti a suroviny, které mají společné, že jsou potřebné a vzácné zároveň

Tabulka výkonnosti k 06.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -6.67% -1.25% -6.95% -1.92% -7.93% +9.49% +48.63% +301.56%
Výkon p.a. - - - - - +4.64% +8.25% +4.21%

Co vám může fond přinést?

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů společností na celém světě, které působí v oblasti energetiky, zlata a materiálů.

Příklady Investic

Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky informovali zde. Původní fond Amundi Funds – CPR Global Resources (LU0557864617) se sloučil s nastupujícím fondem CPR Invest Global Resources (LU1989769036). Investiční strategie fondu zůstala prakticky totožná. Klientům byly v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly nového fondu. Kurzová řada je přepočtena v souladu se směnným poměrem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -6.67% -1.25% -6.95% -1.92% -7.93% +9.49% +48.63% +301.56%
Výkon p.a. - - - - - +4.64% +8.25% +4.21%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
-6.67% +13.93% +23.46% -8.37% +24.90% -13.17% -0.81% +43.86% -12.83% -2.52% -8.84% -6.20% -13.76% +34.19% +44.89% -30.22% +12.63% +35.82% +39.21% -9.12% +39.06% +81.26% +20.47% -23.89% -12.07% -37.02% -66.81% +28.61% +2.68% -7.97% +142.52% +10.45% +17.15%

Výhody fondu

 • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností ze sektoru energetiky, těžby/zpracování zlata a materiálů 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

  - Díky rozložení fondu mezi vzácné zdroje a zároveň k životu potřebné oblasti se fond stává pozoruhodnou příležitostí.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.