Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU0616241476

Jednoduchá a snadná investice do dluhopisů evropských firem a států.

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.73% -1.11% -1.31% -3.03% -3.87% -1.84% +7.27% +27.51%
Výkon p.a. - - - - - -0.92% +1.41% +1.95%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí investorům možnost investovat do širokého portfolia evropských státních a podnikových dluhopisů.

Usiluje o zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Fond udržuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhu s pevnými příjmy, investuje do širokého spektra emitentů. Fond nebude investovat do akcií a s akciemi spojených nástrojů ani konvertibilních cenných papírů.

Fond se snaží o překonání indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení.

Svého cíle se fond snaží dosáhnout prostřednictvím aktivního managementu portfolia a řízení rizik. Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.73% -1.11% -1.31% -3.03% -3.87% -1.84% +7.27% +27.51%
Výkon p.a. - - - - - -0.92% +1.41% +1.95%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.73% -3.38% +3.43% +7.10% -2.03% +2.32% +0.81% +0.98% +11.60% +3.44%

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do portfolia evropských dluhopisů.

    - Diverzifikované portfolio dluhopisů investičního stupně denominovaných v eurech.

    - Aktivní a flexibilní alokace.

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků.