Amundi Funds Euro High Yield Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751867

Zajistěte si výnos z vysoce úročených dluhopisů evropských firem

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.99% -0.93% -0.27% -0.54% +1.45% +2.75% +11.82% +17.43%
Výkon p.a. - - - - - +1.37% +2.26% +2.11%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia vysoce úročených dluhopisů denominovaných v euru, tzv. High Yield dluhopisů.

Fond investuje nejméně 67 % aktiv do dluhových cenných papírů podinvestičního stupně denominovaných v eurech. Cílem strategie fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu růstu hodnoty kapitálu a překonávat referenční index Merrill Lynch European Currency High Yield BB-B Rated Constrained Hedged.

Ziskovost vysoce úročených dluhopisů je pozitivně korelována se zisky akciových trhů a na rozdíl od klasických státních dluhopisů není až tolik závislá na výši úrokových sazeb v ekonomice.  

Investoři mohou do fondu investovat v eurech a českých korunách. U korunové třídy je zajištěno měnové riziko proti základní měně fondu (euro).

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.99% -0.93% -0.27% -0.54% +1.45% +2.75% +11.82% +17.43%
Výkon p.a. - - - - - +1.37% +2.26% +2.11%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.99% +2.69% +1.42% +11.09% -0.80% -1.06% +4.93% -0.79% +0.33% -

Výhody fondu

  • - Zajímavá investice do portfolia vysoce úročených dluhopisů

    - Výkonnost je pozitivně korelována se zisky na akciových trzích

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků