Amundi Funds Euro High Yield Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751867

Zajistitě si výnos z vysoce úročených dluhopisů evropských firem

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.60% +1.93% +3.01% +7.54% +5.02% +2.92% +9.01% +10.31%
Výkon p.a. - - - - - +1.45% +1.74% +1.94%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia vysoce úročených dluhopisů denominovaných v euru, tzv. High Yield dluhopisů. Cílem strategie fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu růstu hodnoty kapitálu a překonávat referenční index Merrill Lynch European Currency High Yield BB-B Rated Constrained Hedged. Ziskovost vysoce úročených dluhopisů je pozitivně korelována se zisky akciových trhů a na rozdíl od klasických státních dluhopisů není až tolik závislá na výši úrokových sazeb v ekonomice.  

Investoři mohou do fondu investovat v eurech a  korunách. U korunové třídy je zajištěno měnové riziko proti základní měně fondu (euro).

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.06.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.60% +1.93% +3.01% +7.54% +5.02% +2.92% +9.01% +10.31%
Výkon p.a. - - - - - +1.45% +1.74% +1.94%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+7.60% -0.80% -1.06% +4.93% -0.79% +0.33% - - - -

Výhody fondu

  • - Zajímavá investice do portfolia vysoce úročených dluhopisů 

    - Výkonnost je pozitivně korelována se zisky na akciových trzích 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků