Amundi Fund Solutions - Conservative

Smíšený fond ISIN: LU1121647744

Komplexní konzervativní investiční řešení kombinující to nejlepší od světových správců

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.92% +1.47% +1.48% +3.86% +10.68% +9.13% +9.31% +38.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.46% +1.80% +1.95%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní investiční řešení, které pod sebou slučuje nejlepší dluhopisové a akciové investiční fondy Amundi a ostatních světových správců (např. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan).

Jedním fondem získáte celé portfolio fondů a aktiv. Většinu portfolia tvoří méně riziková aktiva - především dluhopisy. Akcie jsou zastoupeny maximálně do 35 %. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.

Portfolio manažeři zároveň aktivně mění poměr rizikových aktiv v rámci daného rozmezí od 0 % do 35 % dle situace na finančních trzích. Fond tak má větší prostor pro přizpůsobení a využití tržních příležitostí.

Proč Amundi Fund Solutions - Conservative?:

 • To nejlepší převážně z dluhopisového světa investic
 • Jedním fondem získáte více než 1000 různých aktiv
 • Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

Příklady investic

Akciové a dluhopisové fondy Amundi a ostatních světových správců jako: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BlackRock a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poslechněte si podcast s John O'Toolem, ředitelem AF Solutions:


Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Video - Amundi Fund Solutions

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.92% +1.47% +1.48% +3.86% +10.68% +9.13% +9.31% +38.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.46% +1.80% +1.95%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
+2.92% +9.12% -12.23% +4.09% +3.87% +12.38% -4.00% +0.29% +2.10% +1.40% +10.70% +3.36% +10.78% -0.94% +3.76% +5.58% -14.03%

Výhody fondu

 • - To nejlepší převážně z dluhopisového světa investic

  - Jedním fondem získáte více než 1000 různých aktiv

  - Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.