CPR MedTech

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2183822316

Technologie a zdraví ruku v ruce - využijte výjimečnou investiční příležitost

Tabulka výkonnosti k 06.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.35% +3.63% +1.46% +7.67% - - - +10.62%

Popis fondu

Tematický fond investující do akcií společností, které pomáhají zdokonalit zdravotnictví a zároveň snížit celkové náklady pomocí inovativních technologií.

Stejně jako je zdraví neodmyslitelné pro prožití kvalitního života, zdravotnictví a farmaceutický průmysl tvoří základ pro fungování státu a celé ekonomiky. Díky růstu světové populace, prodlužování průměrné délky života a zvyšujícímu se bohatství obyvatel, roste i poptávka po zdraví a zvyšují se tak i celkové výdaje plynoucí do zdravotnictví a farmacie (ať už na straně veřejného sektoru nebo soukromé výdaje). Zároveň s neustále se zrychlujícím technologickým pokrokem, roste i pokrok v oblasti medicíny. Důraz je kladen stále více na prevenci a včasnou diagnostiku, kde jsou technologie zcela zásadní.

Akciový fond CPR MedTech investuje pak zejména do technologických a farmaceutických společností, které se specializují na oblasti prevence, diagnózy, zákroků, léčby a regenerace a také monitoringu. Samozřejmostí je i ESG odpovědný přístup, kdy se do portfolia zahrnují společnosti, které respektují životní prostředí a nejsou sociálně kontroverzní.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Zhlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 06.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.35% +3.63% +1.46% +7.67% - - - +10.62%

Výhody fondu

  • Spojení technologie a medicíny – poptávka po zdraví, lepší péči, prevenci a včasné diagnostice roste spolu s růstem populace a bohatství, výdaje plynoucí do těchto oblastí nestále rostou a odhaduje se tak i významný růst tržeb

  • MedTech nabízí možnost inovativních produktů a optimalizaci nákladů, další důvod pro vyšší tržby

  • Oblast medicíny se rozvíjí spolu s technologickým pokrokem, je to jeden z nejrychleji rostoucích sektorů

  • Fond splňuje kritéria ESG - zaměřuje se na ty společnosti, které mají dobré hodnocení udržitelnosti z hlediska environmentálního, sociálního a strategického (firemní kultura a řízení) dopadu

  • Manažerská společnost CPR (součást skupiny Amundi) – expert na tematické fondy (CPR Disruptive, Silver Age a další..), snoubení expertíz 3 manažerů – Wesley Lebau (oceňovaný manažer CPR Disruptive), Jean-Dominique SETA (manažer CPR Silver Age) a Guillaume UETTWILLER (Mega Trends, Silver Age)