Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK

Dluhopisový fond ISIN: LU1983288710

3,1 %* ročně - kombinace toho nejlepšího z držení samotného dluhopisu i celého fondu

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.01% +0.48% +1.31% +3.10% +7.69% +19.48% - +14.25%
Výkon p.a. - - - - - +9.31% - +2.73%

Co vám může fond přinést?

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (portfolia 70 dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

Fond má předem známý čistý cílený výnos 3,1 %* ročně. Distribuční třída vyplácí část výnosu (kupón z držených dluhopisů) a to 1x ročně ve výši 1,5 %.

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

 • dovolená & cestování
 • vzdělání našich dětí
 • pohodlný důchod

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 07/2025 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

* 3,1 % = 3,2 % v EUR + 2,0% zajištění měny (pohyblivá hodnota každý měsíc) – 0,3% potenciální dopad rezolučního fondu na konci kalendářního roku – 0,1% náklady za zajištění měny – 1,1% náklady fondu – 0,61% rozpočet na možné úpadky a předčasná splacení. Pokud se bude tento rozdíl snižovat, CZK výnos bude klesat. Tento pohyb ale nevyvolá kolísavost hodnoty fondu, protože se jedná o kontrakty, které se automaticky obnovují každý měsíc a mají splatnost 1 měsíc. Tuto hodnotu může, ale nemusí negativně ovlivnit v řádu desetin procent situace na konci každého kalendářního roku, kdy bývá z důvodu rezolučního fondu nižší likvidita.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (na začátku srpna 2019). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.01% +0.48% +1.31% +3.10% +7.69% +19.48% - +14.25%
Výkon p.a. - - - - - +9.31% - +2.73%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.01% +10.24% -5.23% +1.79% +1.32% +2.94% - - - -

Výhody fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice a pravidelný příjem.
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.