Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy

Smíšený fond ISIN: LU1882439240

Cílený pozitivní výnos za každých tržních podmínek

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.52% +0.12% +1.05% +5.84% +8.15% +3.84% - +15.06%
Výkon p.a. - - - - - +1.90% - +3.46%

Co vám může fond přinést?

Fond je zaměřen na dosažení pozitivního výnosu za všech tržních podmínek.

Prostřednictvím fondu získáte celé vysoce diverzifikované portfolio aktiv od akcií, měn, realit, komodit po dluhopisy, a to jak od státních tak soukromých subjektů.

Cílený hrubý výnos má za cíl překonat 1-denní úrokovou sazbu EONIA o 3,5 - 4,5 % ročně. 

Management fondu aktivně spravuje portfolio a přizpůsobuje ho změnám na trhu tak, aby vždy dosáhl daného výnosu za současné minimalizace rizika kolísání investice.

Příklady Investic

Mix dluhopisů, akcií, komodit a dalších cenný papírů: ICTZ 11/21, Zlato, LYXOR TH-REUTERS CORE, CANADA I 4.25% 12/21 a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.52% +0.12% +1.05% +5.84% +8.15% +3.84% - +15.06%
Výkon p.a. - - - - - +1.90% - +3.46%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.52% +2.94% -2.82% +1.37% +9.62% - - - - -

Výhody fondu

 • - Vysoce diverzifikované portfolio

  - Bohatá struktura: akcie, měny, reality, komodity, státní dluhopisy a další

  - Aktivní správa zkušeným managementem fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.