Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Kombinace stability v podobě českých státních dluhopisů a potenciálu hlavních i rozvíjejících se dluhopisových trhů

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.17% -0.15% +0.54% +1.85% +2.07% -1.28% +0.23% +52.13%
Výkon p.a. - - - - - -0.64% +0.05% +2.16%

Popis fondu

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investičního stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naši zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé země. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti měnovému riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.17% -0.15% +0.54% +1.85% +2.07% -1.28% +0.23% +52.13%
Výkon p.a. - - - - - -0.64% +0.05% +2.16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+2.17% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25% +10.64% +1.04% +3.54%

Výhody fondu

 • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

  - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naši zemi a naše firmy)

  - Bezpečnost investice – investice převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

  - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů – rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

  - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

  - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

  - Důvěra investorů – více jak 2 miliardy českých korun spravovaných prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 23.21%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 11.76%
SD Float 04/23 CZ0001003123 9.34%
tuzemské termínované vklady TV 5.87%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.83%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 4.99%
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 4.51%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 3.49%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 3.48%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID LU1328848970 2.63%
k 30.9.2019