Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu.

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.15% +2.49% +1.61% +2.97% +9.11% +19.21% +2.49% +55.11%
Výkon p.a. - - - - - +9.18% +0.49% +1.82%

Co vám může fond přinést?

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investičního stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do dluhopisů rozvíjejících se trhů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naši zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé země. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti měnovému riziku.

Příklady investic

Především české a zahraniční státní dluhopisy.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.15% +2.49% +1.61% +2.97% +9.11% +19.21% +2.49% +55.11%
Výkon p.a. - - - - - +9.18% +0.49% +1.82%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
+3.15% +11.77% -6.38% -6.10% +0.62% +2.15% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25% +10.64% +1.04% +3.54% +3.02% +1.05% -0.23% +0.79% +1.53% +7.36% -3.17% +7.00% +4.18%

Výhody fondu

 • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

  - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naši zemi a naše firmy)

  - Bezpečnost investice – investice převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

  - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů – rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

  - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

  - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

  - Důvěra investorů – více jak 2 miliardy českých korun spravovaných prostředků

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 22.61%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 9.52%
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD LU1882453662 6.94%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 4.08%
POLGB 7,5 07/25/28 PL0000115192 4.07%
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 PL0000108866 3.46%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 3.42%
POLGB 6 10/25/33 PL0000115291 3.06%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 2.76%
tuzemské bankovní účty BU 2.63%
k 30.6.2024