Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se dluhopisových trhů

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.12% +0.07% +0.01% +0.14% -2.71% -3.20% +1.64% +48.72%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -0.80% +2.12%

Popis fondu

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investiční stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naší zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti tomuto riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.12% +0.07% +0.01% +0.14% -2.71% -3.20% +1.64% +48.72%
Výkon p.a. - - - - - -1.61% -0.80% +2.12%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
-0.12% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25% +10.64% +1.04% +3.54%

Výhody fondu

 • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

  - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naší zemi a naše firmy)

  - Bezpečnost investice – investice jde převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

  - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů - rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

  - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

  - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

  - Důvěra investorů - více jak 5 miliard spravovaných prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 21.02%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 20.08%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 10.62%
B-Účty v bankách UCBanky 9.96%
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR. LU0907912579 3.73%
POLGB 2,00 25/04/21 PL0000108916 3.24%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 3.22%
POLGB 2,25 25/04/22 PL0000109492 3.15%
POLGB 1,75 25/07/21 PL0000109153 3.09%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID LU1328848970 2.93%