Amundi CR Dluhopisový PLUS

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008471976

Kombinace stability v podobě českých státních dluhopisů a potenciálu hlavních i rozvíjejících se dluhopisových trhů

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.83% -0.98% -2.34% -4.57% -6.57% -6.39% -7.70% +42.51%
Výkon p.a. - - - - - -3.25% -1.59% +1.63%

Co vám může fond přinést?

Převážně státní a podnikové dluhopisy obchodované na evropském trhu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto dáváme přednost dluhopisům investičního stupně (kvalitní, s ratingem BBB a vyšší).

Kvůli zajištění vyšší diverzifikace a snížení rizika fondu, investujeme příležitostně i mimo Evropu (například do amerických dluhopisů). Minimálně 30 % majetku fondu tvoří české státní dluhopisy, půjčujeme a podporujeme tak naši zemi. Dále jsou zde české podnikové dluhopisy – podpora naší ekonomiky a našich firem. Dále je zde i vysoký růstový potenciál dluhopisů (Polsko, Maďarsko), kdy rozvíjející se země mají vyšší ekonomický růst a tak i vyšší potenciál zhodnocení investic než vyspělé země. U zahraničních cizoměnových investic klademe důraz na ošetření měnového rizika, proto je vždy minimálně 70 % portfolia zajištěno proti měnovému riziku.

Příklady investic

Především české a zahraniční státní dluhopisy.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.83% -0.98% -2.34% -4.57% -6.57% -6.39% -7.70% +42.51%
Výkon p.a. - - - - - -3.25% -1.59% +1.63%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.83% -6.10% +0.62% +2.15% -3.44% -0.42% +1.52% -0.60% +5.21% +1.25%

Výhody fondu

 • - Dlouhodobě úspěšný dluhopisový fond (založen v roce 2000)

  - Silné zastoupení českých dluhopisů (půjčujeme a podporujeme naši zemi a naše firmy)

  - Bezpečnost investice – investice převážně do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem BBB a vyšší

  - Výnosový potenciál rozvíjejících se trhů – rozvíjející se trhy rostou rychleji než vyspělé a je zde možnost mnohem vyššího zhodnocení (Polsko, Maďarsko)

  - Vysoká diverzifikace, flexibilita, nízké riziko – využití příležitosti i mimo Evropu

  - Zajištění měnového rizika hraje klíčovou roli při správě fondu – ochrana před skokovým posílením koruny

  - Důvěra investorů – více jak 2 miliardy českých korun spravovaných prostředků

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 14.48%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 8.12%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 6.09%
tuzemské bankovní účty BU 5.34%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 4.53%
ROMANIA 3,625 24/04/24 XS1060842975 4.41%
GAZPRU 6.51 07/03/22 XS0290580595 4.32%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 4.15%
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 PL0000108866 4%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 3.91%
k 31.12.2021