KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní

Smíšený fond ISIN: CZ0008475068

Konzervativní flexibilní investiční řešení

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.47% +1.35% +1.49% +4.88% +7.51% +11.98% +19.55% +20.18%
Výkon p.a. - - - - - +5.82% +3.64% +2.66%

Co vám může fond přinést?

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30%), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv.

Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje.

Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Příklady Investic

Investice jako: SG MONET PLUS-I,  AMUNDI ABS - IC,  US TSY 2.25% 2/27 a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.47% +1.35% +1.49% +4.88% +7.51% +11.98% +19.55% +20.18%
Výkon p.a. - - - - - +5.82% +3.64% +2.66%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1.47% +9.41% -2.31% +1.98% +4.75% +6.97% -3.63% +0.62% - -

Výhody fondu

 • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn

  - Limit rizika – max 30% akcií – fond i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku

  - Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout  stálého výnosu a ochrany před rizikem

  - Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn

  - Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované  portfolio, klient získává celou škálu aktiv

  - Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup

  - Flexibilní fond s nízkou mírou kolísání maximálně 6%, od založení  – roční volatilita nemá přesáhnout hranici  10% 

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SG MONET PLUS-I 17.4%
SG MONE TRESO - I (C) 16%
AMUNDI ABS - IC 8.5%
Hotovost 7.9%
A-I EUR AGG CORP SRI-UCITS ETF DRC 7.6%
AMUNDI EUR CRP ETF(PAR) 7.4%
AMUNDI CASH CORPORATE-IC 6.3%
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C) 6.3%
ALGEBRIS FINANCIAL I EUR 5.9%
Ostatní 16.6%
k 30.4.2024