CPR Food For Generations

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU2013746263

Jíst se prostě musí! investujte do fondu zaměřeného na společnosti z celého potravinového ekosystému.

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.14% -1.81% -2.28% +3.21% +3.13% +1.11% - +19.17%
Výkon p.a. - - - - - +0.55% - +3.97%

Co vám může fond přinést?

Tematický fond investující do akcií společností, které jsou součástí potravinového ekosystému od farmářů přes dopravce až po restaurace. ESG Investice, která odpovídá na otázku Jak uživit svět udržitelně?

Růst světové populace a čím dal vyšší urbanizace spojená s růstem standardu obyvatel má hned dvojí efekt na poptávku po jídle: kvantitativní - růst spotřeby a kvalitativní - změna spotřebních zvyků a vyšší nároky na kvalitu a nutriční hodnoty potravin, ale také na pohodlí a variabilitu jídelníčku. Přitom přírodní zdroje se vyčerpávají a naše životní prostředí je zasaženo řadou změn, které negativně ovlivňují produkci potravin.

Proto se dostává do popředí stále více otázka: Jak uživit čím dál více lidí kvalitně a hlavně udržitelně? Fond se snaží využít zhodnocení, které fenomén jídla nabízí a investuje proto do všech hráčů podílejících se na potravinovém ekosystému - celkem 6 sektorů Zemědělství, Voda, Výroba potravin, Nápoje, Distribuce potravin a Restaurace. Tento multi-sektorový přístup umožňuje fondu být více odolný oproti případnému negativnímu vývoji na trzích. Vzhledem k nutnosti udržitelné výroby fond zároveň respektuje a využívá i kritérií ESG. Tedy zaměřuje se na ty společnosti, které mají dobré hodnocení udržitelnosti z hlediska environmentálního sociálního a strategického (firemní kultura a řízení) dopadu.

Fond tak může nabízet skvělou příležitost nejen jak vydělat, ale i jak se podílet na zlepšení našeho prostředí a uživení celého světa.

Příklady Investic

Akcie společností Danone, Trimble, Tractor Supply, Zebra Technologies, Canadian Pacific a další. 

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Proč Fenomén jídla? Podívejte se na krátké video.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.14% -1.81% -2.28% +3.21% +3.13% +1.11% - +19.17%
Výkon p.a. - - - - - +0.55% - +3.97%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.14% -0.90% -7.79% +24.74% +1.37% - - - - -

Výhody fondu

 • - Fenomén jídla a nová výzva: „jak uživit svět udržitelně“– poptávka po jídle roste, spotřební zvyky se mění a přírodních zdrojů ubývá – důležitá je kvalita, nutriční hodnoty a také pohodlí (např. čím dál více lidí si objednává jídlo online)

  - Čím vyšší poptávka (kvalita a spotřeba) a nižší nabídka (omezené zdroje, změny životního prostředí), tím vyšší cena a možnost výdělku

  - Orná půda na obyvatele dlouhodobě klesá, vodní zdroje docházejí a klimatické změny komplikují situaci

  - +69 %: Reálné zvýšení čistého příjmu na obyvatele celosvětově mezi lety 1998 a 2018

  - +2 mld. obyvatel: odhadovaný nárůst populace mezi lety 2019 a 2050

  - +25 %: reálné zvýšení urbanizace (počtu lidí ve městech) od roku 1950 do roku 2018, odhad do roku 2050 počítá s dalšími + 13%

  - Tržby rostou v rámci námi sledovaných šesti sektorů rychleji, +5,2% v potravinovém ekosystému vs. + 3,3 % v MSCI World

  - Multi-sektorový přístup a vysoká diverzifikace (6 různých sektorů) umožňuje vyšší stálost investice a tlumí negativní dopady na trzích

  - Fond splňuje kritéria ESG - zaměřuje se na ty společnosti, které mají dobré hodnocení udržitelnosti z hlediska environmentálního, sociálního a strategického (firemní kultura a řízení) dopadu

  - Manažerská společnost CPR (součást skupiny Amundi): expert na tematické fondy (CPR Disruptive, Silver Age a další)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.