Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1049751941

Zajistěte si výnos z vysoce úročených dluhopisů evropských firem

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.34% -0.31% +0.41% +0.36% +1.59% +2.15% +2.53% +3.64%
Výkon p.a. - - - - - +1.07% +0.50% +0.47%

Co vám může fond přinést?

Fond nabízí investorům možnost investovat do portfolia vysoce úročených dluhopisů denominovaných v euru se splatností maximálně 4 roky.

HY dluhopisy jsou dluhopisy, které nesou vysoké výnosy, ale také vyšší riziko částečného nebo úplného nesplacení investorem. Ratingové agentury je označují nižším hodnocením než "BBB" (Standard & Poor's) nebo "Baa" (Moody's). Evropský trh HY dluhopisů v posledních letech rychle roste kvůli nižší ochotě bank úvěrovat firmy v souvislosti s vývojem po finanční krizi a vyšším požadavků na kapitálovou vybavenost bank.

Investoři mohou do fondu investovat v korunách. Protože se jedná o zajištěnou třídu, nejsou investoři vystaveni měnové riziku (fond je zajištěn do CZK).

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.34% -0.31% +0.41% +0.36% +1.59% +2.15% +2.53% +3.64%
Výkon p.a. - - - - - +1.07% +0.50% +0.47%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.34% +2.27% +0.24% +4.89% +0.76% -4.87% +3.63% -2.25% -0.40% -

Výhody fondu

  • - Zajímavá investice do portfolia krátkodobých vysoce úročených dluhopisů evropských firem

    - Většinu portfolia tvoří krátké dluhopisy, které mají splatnost maximálně 4 roky

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků