CPR B&W Climate Target 2028

Dluhopisový fond ISIN: LU2615665242

Zajistěte si budoucnost, investujte do dluhopisů kvalitních světových firem s nejlepším přístupem k ochraně klimatu, aktuální očekávaný čistý výnos 32,0 % za 5 let*. Přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 08.09.2023, po tomto datu až do konce úpisu 22.09.2023 je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB.

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.66% +0.97% +1.01% +3.46% - - - +10.04%
Výkon p.a. - - - - - - - +13.00%

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy & Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi 80 pečlivě vybraných dluhopisů kvalitních světových firem.

Charakteristiky fondu CPR Invest - B&W Climate Target 2028 ve zkratce:

 • Zaměřeno na investice do dluhopisů top firem s pozitivními klimatickými cíli
 • Investice na 5 let (splatnost v září 2028)
 • Více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů světových firem 
 • Aktuální očekávaný roční výnos: 32,0 % za 5 let / 5,7 % p.a.* 
 • Měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Investoři mohou investovat do fondu v období od 11. 7. 2023 do 22. 9. 2023, následně bude fond pro nové investice uzavřen 

Proč právě nyní?

Dluhopisový trh v současné době poskytuje příznivé prostředí. Jedním z faktorů je pravděpodobnost, že úrokové sazby jsou blízko svého vrcholu a očekávání dalšího růstu úrokových sazeb je nízké, což pozitivně může ovlivnit cenu dluhopisů pro investory. Dalším faktorem je vyšší prémie, kterou dostávají investoři za investice do firemních dluhopisů. V současné době jsou tyto prémie vyšší než obvykle, což znamená, že investoři mohou získat z firemních dluhopisů potenciálně vyšší výnos odpovídající riziku investiční strategie.

Proč dluhopisy firem aktivně jednajících v kontextu klimatické změny?

Aktivně jednající firmy investující do nízkoemisních technologií a inovací mají šanci stát se lídry ve svém odvětví. Mohou získat konkurenční výhodu a zároveň přispět k udržitelnému rozvoji. Také vlády uznávají potřebu podporovat přechod na nízkoemisní ekonomiku a poskytují firmám vládní dotační programy. Firmy, které se zapojují do těchto programů a realizují nízkoemisní projekty, mají příležitost získat finanční prostředky a další výhody, které jim umožní posílit svou pozici na trhu.

Jak funguje investiční strategie „Buy & Watch“?

Řešení Buy & Watch nabízí investorům větší předvídatelnost očekávaného výnosu než běžné dluhopisové fondy. Portfolio je krátce po vzniku fondu plně zainvestováno do přibližně 80 dluhopisů světových firem, které jednají aktivně směrem k ochraně klimatu. Zároveň díky jasně dané splatnosti (5 let) lze i v rámci dluhopisového fondu dobře predikovat předpokládaný výnos (32 %).


*Očekávaný celkový čistý výnos 32,0 % (výnos pro korunovou třídu k 16. 6. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 5,72 % p. a. = 5,27 % (hrubý výnos v EUR) – 1,15 % (celkové náklady fondu) + 1,90 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 16. 5. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.66% +0.97% +1.01% +3.46% - - - +10.04%
Výkon p.a. - - - - - - - +13.00%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2.66% +7.19% - - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Investice do dluhopisů firem z celého světa s vysokým očekávaným výnosem

  - Investice, která díky očekávanému výnosu může zmírňovat dopady inflace

  - Snížení rizika investice prostřednictvím široké diverzifikace, investice do cca 80 různých dluhopisů

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.