Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 30.01.2023 CZK 1 096,9200 2 4 roky+ +0.34% +0.41% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 30.01.2023 CZK 1 044,4600 3 4 roky+ -4.74% -2.06% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 30.01.2023 CZK 2 943,1400 3 5 let+ +1.21% +9.58% +10.57% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.01.2023 EUR 177,8200 4 5 let+ -4.45% +3.29% +2.35% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.01.2023 CZK 3 046,7500 5 5 let+ +0.94% +10.25% +10.79% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 27.01.2023 CZK 1,3425 2 3 roky+ -3.92% -4.26% -4.33% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 27.01.2023 CZK 1,1093 3 3 roky+ +0.91% +2.13% +10.04% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 27.01.2023 CZK 1,4980 3 5 let+ -4.29% -0.01% -6.42% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 27.01.2023 CZK 0,9908 3 4 roky+ -3.61% -2.94% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 27.01.2023 CZK 1,3039 2 3 roky+ -4.10% -9.56% -14.80% Porovnat
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives - A CZK Hgd 30.01.2023 CZK 2 802,5100 4 - -3.96% +2.89% - Porovnat
CPR Invest - Reactive 27.01.2023 EUR 1 194,8400 4 4 roky+ -2.93% +1.83% +1.62% Porovnat
CPR Invest - Défensive 27.01.2023 EUR 956,4500 3 2 roky+ -1.84% +0.53% -3.29% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.01.2023 USD 8 298,0700 4 5 let+ -1.33% +7.69% +15.78% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.