Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 07.12.2023 CZK 1 079,8900 2 4 roky+ +0.33% -2.24% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 07.12.2023 CZK 1 112,1100 3 4 roky+ +5.74% -1.16% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 07.12.2023 CZK 2 958,6900 3 5 let+ +6.02% +2.81% +21.83% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 EUR 178,1500 4 5 let+ +6.23% -5.08% +17.10% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 CZK 3 139,7500 5 5 let+ +9.95% +3.54% +30.14% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 07.12.2023 CZK 1,4460 3 3 roky+ +8.62% -1.35% +7.77% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 07.12.2023 CZK 1,1654 2 3 roky+ +5.98% +5.01% +19.09% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 07.12.2023 CZK 1,5450 3 5 let+ +3.16% -10.12% +8.15% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 07.12.2023 CZK 1,0657 3 4 roky+ +8.44% -1.17% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 07.12.2023 CZK 1,4068 2 3 roky+ +9.34% +0.28% -4.05% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 07.12.2023 CZK 2 857,7900 3 - +3.63% -4.63% +26.14% Porovnat
CPR Invest - Reactive 06.12.2023 EUR 1 165,0700 4 4 roky+ -2.33% -5.55% +5.37% Porovnat
CPR Invest - Défensive 06.12.2023 EUR 938,2300 3 2 roky+ -1.49% -3.21% +0.11% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 USD 8 480,2400 4 5 let+ +8.94% +0.22% +31.32% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.