Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 29.02.2024 CZK 1 116,3300 2 4 roky+ +4.22% +1.80% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 29.02.2024 CZK 1 142,0400 3 4 roky+ +10.29% +5.48% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 29.02.2024 CZK 3 023,1400 3 5 let+ +5.03% +4.47% +19.37% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 29.02.2024 EUR 186,0200 4 5 let+ +7.46% +0.62% +15.92% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 29.02.2024 CZK 3 295,1800 5 5 let+ +10.71% +9.53% +29.20% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 29.02.2024 CZK 1,5230 3 3 roky+ +15.26% +7.81% +12.99% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 29.02.2024 CZK 1,1872 2 3 roky+ +7.98% +9.17% +19.08% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 29.02.2024 CZK 1,6774 3 5 let+ +14.12% +4.48% +15.24% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 29.02.2024 CZK 1,1323 3 4 roky+ +16.34% +8.74% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 29.02.2024 CZK 1,4479 2 3 roky+ +12.65% +6.93% -0.74% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 29.02.2024 CZK 2 987,6500 3 - +9.47% +4.09% +26.61% Porovnat
CPR Invest - Reactive 28.02.2024 EUR 1 196,3300 4 4 roky+ +3.02% -0.45% +8.80% Porovnat
CPR Invest - Défensive 26.02.2024 EUR 940,4500 3 2 roky+ +0.91% -1.91% -0.81% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 29.02.2024 USD 8 894,2200 4 5 let+ +9.83% +6.35% +29.55% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.