Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 30.05.2023 CZK 1 053,0500 2 4 roky+ -3.89% -4.18% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 30.05.2023 CZK 1 067,6700 3 4 roky+ +1.87% -1.50% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 30.05.2023 CZK 2 899,9700 3 5 let+ +0.44% -1.75% +12.49% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.05.2023 EUR 174,2300 4 5 let+ -3.49% -9.63% +4.89% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.05.2023 CZK 3 023,2800 5 5 let+ +1.67% -2.38% +14.95% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 30.05.2023 CZK 1,3630 2 3 roky+ +2.36% -4.96% +0.99% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 30.05.2023 CZK 1,1224 3 3 roky+ +4.44% +1.04% +12.75% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 30.05.2023 CZK 1,4875 3 5 let+ -3.28% -6.80% +1.57% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 30.05.2023 CZK 1,0032 3 4 roky+ +0.72% -3.77% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.05.2023 CZK 1,3233 2 3 roky+ +3.94% -7.12% -11.04% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 26.05.2023 CZK 2 737,5400 3 - -0.28% -3.42% - Porovnat
CPR Invest - Reactive 26.05.2023 EUR 1 155,9300 4 4 roky+ -2.97% -3.58% +0.80% Porovnat
CPR Invest - Défensive 25.05.2023 EUR 931,5700 3 2 roky+ -2.89% -3.30% -4.02% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 30.05.2023 USD 8 199,7000 4 5 let+ -0.14% -5.29% +18.25% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.