Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 24.11.2022 CZK 1 067,2600 4 4 roky+ -4.21% 0.00% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 24.11.2022 CZK 1 052,9200 4 4 roky+ -6.17% -0.84% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 24.11.2022 CZK 2 808,2300 5 5 let+ -3.31% +5.39% +7.00% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 24.11.2022 CZK 2 886,8400 5 5 let+ -5.69% +5.11% +8.75% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 24.11.2022 CZK 1,3383 3 3 roky+ -8.50% -4.18% -3.07% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 24.11.2022 CZK 1,0949 3 3 roky+ -1.32% +1.80% +8.58% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 24.11.2022 CZK 1,5206 4 5 let+ -12.36% +2.37% -0.63% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 24.11.2022 CZK 0,9900 4 4 roky+ -8.72% -2.85% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 24.11.2022 CZK 1,2831 3 3 roky+ -7.90% -10.88% -16.07% Porovnat
AMUNDI FUNDS Sustainable Global Perspectives - A CZK Hgd 24.11.2022 CZK 2 761,4900 5 - -7.37% +1.76% - Porovnat
CPR Invest - Reactive 23.11.2022 EUR 1 187,7200 5 4 roky+ -5.15% +4.37% +3.66% Porovnat
CPR Invest - Défensive 23.11.2022 EUR 947,1100 3 2 roky+ -2.78% 0.00% -3.72% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 24.11.2022 EUR 169,8100 5 5 let+ -10.47% -0.73% +1.64% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 24.11.2022 USD 7 874,0600 5 5 let+ -7.92% +3.06% +14.81% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.