Smíšené fondy

Nabízí možnost investovat zároveň do akcií a dluhopisů. Poměr mezi dluhopisy a akciemi se mění v závislosti na aktuální situaci na trhu v souladu s definovanou investiční strategií fondů. Délka a riziko investice závisí na volbě investiční strategie. Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 11.07.2024 CZK 1 160,0400 2 4 roky+ +11.72% +6.51% - Porovnat
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 11.07.2024 CZK 1 177,7400 3 4 roky+ +10.60% +13.54% - Porovnat
First Eagle Amundi Income Builder Fund 11.07.2024 CZK 3 168,3300 3 5 let+ +7.06% +18.09% +21.99% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 11.07.2024 EUR 198,5000 4 5 let+ +9.62% +20.69% +20.61% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 11.07.2024 CZK 3 532,8900 5 5 let+ +12.01% +29.43% +34.25% Porovnat
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 11.07.2024 CZK 1,7328 3 5 let+ +15.24% +14.26% +12.73% Porovnat
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 11.07.2024 CZK 1,5596 3 3 roky+ +12.72% +18.35% +11.81% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 11.07.2024 CZK 1,2198 2 3 roky+ +8.71% +15.24% +19.34% Porovnat
Amundi CR Balancovaný 11.07.2024 CZK 1,1726 3 4 roky+ +15.37% +19.58% - Porovnat
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 11.07.2024 CZK 1,4719 2 3 roky+ +9.75% +16.14% -0.22% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 11.07.2024 CZK 3 137,9300 3 - +13.32% +15.68% +26.54% Porovnat
CPR Invest - Reactive 10.07.2024 EUR 1 250,3400 4 4 roky+ +8.62% +6.75% +11.35% Porovnat
CPR Invest - Défensive 10.07.2024 EUR 954,4900 3 2 roky+ +3.15% +1.21% -0.27% Porovnat
First Eagle Amundi International Fund 11.07.2024 USD 9 553,4800 4 5 let+ +11.80% +27.28% +34.07% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.