Akciové fondy

Snadná a jednoduchá investice do akcií společností obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích.

Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategií (globální a regionální strategie, dividendové akcie, tematické fondy). Minimální doporučená délka investice je 5 let. Vyšší výnos, který je přiměřeně spojen s vyšším rizikem kolísání investice. V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení i za možných popadů trhu a kolísání.

i Víte, že? i   Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku. Více o akcicíh a mylných představách o nich najdete zde:Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR All Star Selection 07.12.2023 CZK 1,4442 3 6 let+ +10.12% -6.32% +34.23% Porovnat
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 07.12.2023 CZK 1 036,3800 4 5 let+ +25.18% -10.86% - Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 07.12.2023 CZK 4 572,6800 5 5 let+ +18.43% -1.47% +78.47% Porovnat
CPR Climate Action 07.12.2023 CZK 114,0400 4 6 let+ +10.98% +5.61% - Porovnat
CPR Food For Generations 07.12.2023 CZK 11 475,1000 4 5 let+ -5.29% -8.05% - Porovnat
CPR Global Disruptive Opportunities 07.12.2023 CZK 16 326,8500 5 5 let+ +20.17% -19.60% +68.08% Porovnat
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 CZK 90,6600 4 5 let+ +5.84% -22.30% +29.84% Porovnat
CPR Global Silver Age 07.12.2023 CZK 14 801,7900 6 5 let+ -1.81% -2.96% +40.87% Porovnat
CPR Hydrogen 06.12.2023 CZK 9 498,2100 4 5 let+ -2.28% - - Porovnat
CPR MedTech 07.12.2023 CZK 9 234,2100 5 5 let+ +1.74% -19.72% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 07.12.2023 CZK 1,5672 4 5 let+ +4.66% +7.35% +27.46% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 07.12.2023 CZK 1,3089 4 5 let+ +4.65% +3.60% +22.59% Porovnat
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 07.12.2023 CZK 9,5480 4 5 let+ -5.16% -8.63% - Porovnat
KBI Water fund 07.12.2023 CZK 13,7580 4 5 let+ +12.04% -0.16% +53.94% Porovnat
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 07.12.2023 CZK 1,2431 4 5 let+ +41.87% +8.58% +25.45% Porovnat
Amundi CR IM Akciový 07.12.2023 CZK 1,1912 4 5 let+ +10.12% -7.05% - Porovnat
Amundi Funds China Equity 07.12.2023 USD 11,9400 6 5 let+ -18.28% -40.92% -23.46% Porovnat
Amundi Funds China Equity 07.12.2023 EUR 11,0700 6 5 let+ -20.42% -38.43% -19.14% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 EUR 139,0000 5 5 let+ +0.49% -15.09% +16.67% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 CZK 2 469,6700 6 5 let+ +4.19% -15.83% +10.23% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 USD 108,3800 5 5 let+ +3.18% -18.57% +10.50% Porovnat
Amundi Funds Equity Japan Target 07.12.2023 EUR 283,6000 4 5 let+ +36.09% +38.03% +45.78% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 07.12.2023 EUR 205,0000 6 5 let+ -1.54% -1.82% +36.90% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 07.12.2023 USD 203,2500 4 5 let+ +1.09% -5.86% +29.97% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 07.12.2023 CZK 5 025,8300 6 5 let+ +21.68% +26.47% +62.90% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 06.12.2023 JPY 16 940,0000 4 5 let+ +15.20% +16.09% +46.32% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 07.12.2023 EUR 92,9100 5 5 let+ +25.01% +40.35% +31.60% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 07.12.2023 USD 550,6500 5 5 let+ +29.00% +35.24% +25.56% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 07.12.2023 CZK 2 871,0900 4 5 let+ +10.05% +3.63% +53.20% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 07.12.2023 EUR 10,6000 4 5 let+ +6.96% -3.72% +43.63% Porovnat
Amundi Funds Pioneer Global Equity 07.12.2023 CZK 1 560,2100 4 6 let+ +13.40% +9.67% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers 07.12.2023 EUR 62,6100 4 - - - - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers 07.12.2023 USD 68,7300 4 - - - - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 315,7100 5 5 let+ -9.32% -3.67% +43.30% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 234,5900 5 5 let+ -0.24% -10.75% +35.14% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 CZK 1 302,3000 5 5 let+ +3.11% -3.09% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 EUR 216,6800 5 5 let+ -0.80% -2.75% +51.89% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 USD 234,5000 5 5 let+ +1.85% -6.68% +44.31% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 07.12.2023 EUR 240,4400 5 5 let+ +9.98% +12.04% +72.33% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 07.12.2023 USD 365,4700 5 5 let+ +12.93% +7.45% +63.08% Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 07.12.2023 USD 19,6700 5 5 let+ +16.94% -4.42% +79.31% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 EUR 581,1300 5 5 let+ +13.52% +1.73% +90.46% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 CZK 5 415,5800 5 5 let+ +17.76% +0.19% +77.44% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 USD 448,2600 4 5 let+ +16.56% -2.45% +80.31% Porovnat
CPR Global Gold Mines 07.12.2023 USD 71,6800 5 6 let+ +0.74% -4.87% +43.38% Porovnat
CPR Global Gold Mines 07.12.2023 CZK 69,0400 5 5 let+ -1.89% -5.19% - Porovnat
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 EUR 102,0300 4 5 let+ +5.84% -18.69% +38.25% Porovnat
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 USD 94,0300 4 5 let+ +8.68% -22.03% +30.89% Porovnat
CPR Global Resources 06.12.2023 EUR 133,9600 5 5 let+ -7.93% +9.49% +48.63% Porovnat
CPR Global Resources 07.12.2023 CZK 119,7200 5 5 let+ -7.59% +3.27% +38.95% Porovnat
CPR Global Resources 07.12.2023 USD 124,1800 5 5 let+ -5.16% +3.55% +40.05% Porovnat
CPR Global Silver Age 07.12.2023 EUR 1 434,3400 4 5 let+ -5.76% -11.15% +26.39% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 06.12.2023 EUR 78,1200 5 5 let+ +0.17% +0.54% +55.71% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.