Akciové fondy

Snadná a jednoduchá investice do akcií společností obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích.

Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategií (globální a regionální strategie, dividendové akcie, tematické fondy). Minimální doporučená délka investice je 5 let. Vyšší výnos, který je přiměřeně spojen s vyšším rizikem kolísání investice. V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení i za možných popadů trhu a kolísání.

i Víte, že? i   Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku. Více o akcicíh a mylných představách o nich najdete zde:Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR All Star Selection 24.11.2022 CZK 1,3421 5 6 let+ -14.54% +0.64% +17.32% Porovnat
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 24.11.2022 CZK 846,3700 6 5 let+ -26.55% -13.81% - Porovnat
CPR Food For Generations - CZKH 23.11.2022 CZK 12 224,5900 6 5 let+ -2.47% +22.62% - Porovnat
CPR Global Disruptive Opportunities 23.11.2022 CZK 14 077,8200 6 5 let+ -31.68% -17.52% - Porovnat
CPR Global Silver Age 23.11.2022 CZK 15 224,2600 6 5 let+ -1.32% +25.48% +43.36% Porovnat
CPR Hydrogen 23.11.2022 CZK 9 774,4600 6 5 let+ - - - Porovnat
CPR Invest - Climate Action 23.11.2022 CZK 104,9900 6 6 let+ -2.98% - - Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 23.11.2022 CZK 87,6500 6 5 let+ -25.39% -11.32% +23.79% Porovnat
CPR MedTech 23.11.2022 CZK 9 037,8700 6 5 let+ -21.27% -10.58% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 24.11.2022 CZK 1,2713 5 5 let+ -0.20% +17.77% +12.25% Porovnat
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 23.11.2022 CZK 10,2190 6 5 let+ -0.96% - - Porovnat
KBI Water fund 23.11.2022 CZK 12,3570 6 5 let+ -9.84% +16.42% - Porovnat
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 24.11.2022 CZK 0,8936 6 5 let+ -22.12% -3.32% -19.16% Porovnat
Amundi CR IM Akciový 24.11.2022 CZK 1,1106 5 5 let+ -15.10% +2.30% - Porovnat
Amundi Funds China Equity 24.11.2022 USD 13,3100 6 5 let+ -37.42% -45.36% -30.46% Porovnat
Amundi Funds China Equity 24.11.2022 EUR 12,7900 6 5 let+ -32.68% -37.67% -20.21% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 24.11.2022 EUR 138,7700 6 5 let+ -16.63% -6.39% +3.96% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 24.11.2022 CZK 2 351,3600 6 5 let+ -20.78% -16.37% -14.63% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 24.11.2022 USD 104,4400 6 5 let+ -22.48% -17.92% -9.31% Porovnat
Amundi Funds Equity Japan Target 24.11.2022 EUR 217,5400 6 5 let+ +6.69% +14.72% -2.93% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 23.11.2022 EUR 211,7800 6 5 let+ +1.62% +20.94% +44.88% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 23.11.2022 USD 201,9900 4 5 let+ -6.40% +6.16% +27.27% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 24.11.2022 CZK 4 248,1800 6 5 let+ +5.25% +24.99% +15.94% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 22.11.2022 JPY 15 070,0000 6 5 let+ -1.17% +19.89% +11.49% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 24.11.2022 EUR 76,1200 7 5 let+ +16.46% +21.11% +8.56% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 24.11.2022 USD 433,3500 7 5 let+ +8.31% +6.47% -5.05% Porovnat
Amundi Funds Pioneer Global Equity 24.11.2022 CZK 1 396,5100 6 6 let+ -2.44% +22.91% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 23.11.2022 EUR 350,6100 6 5 let+ +3.05% +40.64% +58.81% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 23.11.2022 USD 251,8200 6 5 let+ -5.08% +23.46% +39.10% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 23.11.2022 CZK 1 293,3300 6 5 let+ -4.30% +22.72% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 23.11.2022 EUR 226,6300 6 5 let+ +1.16% +36.57% +52.95% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 23.11.2022 USD 235,9500 6 5 let+ -6.76% +20.08% +34.47% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 24.11.2022 EUR 221,2500 6 5 let+ -0.42% +37.59% +50.05% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 24.11.2022 USD 324,5600 6 5 let+ -7.42% +20.65% +30.78% Porovnat
Amundi Funds Sustainable Top European Players - CZK Hgd 24.11.2022 CZK 2 627,5100 6 5 let+ -4.68% +18.82% +21.21% Porovnat
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR 24.11.2022 EUR 10,0100 6 5 let+ -8.92% +15.19% +18.46% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 23.11.2022 EUR 528,7600 6 5 let+ -7.59% +27.67% +82.38% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 23.11.2022 CZK 4 686,1000 6 5 let+ -13.39% +13.62% +51.31% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 23.11.2022 USD 392,3500 6 5 let+ -14.88% +12.07% +60.52% Porovnat
CPR Global Silver Age 23.11.2022 EUR 1 540,5400 6 5 let+ -5.76% +18.97% +34.20% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 23.11.2022 EUR 78,4800 7 5 let+ -3.79% -6.48% +33.43% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 23.11.2022 USD 69,5800 7 6 let+ -11.39% -17.91% +16.95% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 23.11.2022 CZK 69,8400 7 5 let+ -8.11% -13.54% - Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 23.11.2022 EUR 98,3900 6 5 let+ -21.90% -4.19% +29.15% Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 23.11.2022 USD 87,2200 6 5 let+ -28.07% -15.92% +13.18% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 23.11.2022 EUR 149,0000 6 5 let+ +17.93% +45.88% +49.94% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 23.11.2022 CZK 132,7700 6 5 let+ +12.75% +35.02% +43.80% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 23.11.2022 USD 132,2200 6 5 let+ +8.71% +28.16% +31.52% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 24.11.2022 CZK 1,5222 5 5 let+ +3.41% +22.02% +16.89% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.