Akciové fondy

Snadná a jednoduchá investice do akcií společností obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích.

Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategií (globální a regionální strategie, dividendové akcie, tematické fondy). Minimální doporučená délka investice je 5 let. Vyšší výnos, který je přiměřeně spojen s vyšším rizikem kolísání investice. V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení i za možných popadů trhu a kolísání.

i Víte, že? i   Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku. Více o akcicíh a mylných představách o nich najdete zde:Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR All Star Selection 30.05.2023 CZK 1,3404 3 6 let+ -2.93% -6.24% +14.45% Porovnat
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 30.05.2023 CZK 942,7300 4 5 let+ +2.74% -13.55% - Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.05.2023 CZK 4 088,6700 5 5 let+ -1.82% -2.88% +55.45% Porovnat
CPR Climate Action 30.05.2023 CZK 107,9800 4 6 let+ +5.63% - - Porovnat
CPR Food For Generations 30.05.2023 CZK 11 765,3200 4 5 let+ -1.66% +1.23% - Porovnat
CPR Global Disruptive Opportunities 30.05.2023 CZK 15 309,8400 5 5 let+ +0.74% -14.26% +42.28% Porovnat
CPR Global Lifestyles 30.05.2023 CZK 86,3700 4 5 let+ -2.63% -19.48% +9.41% Porovnat
CPR Global Silver Age 30.05.2023 CZK 14 821,7800 6 5 let+ +0.74% +5.96% +33.83% Porovnat
CPR Hydrogen 30.05.2023 CZK 9 474,1900 4 5 let+ -7.34% - - Porovnat
CPR MedTech 30.05.2023 CZK 9 499,3700 4 5 let+ +0.40% -14.21% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 30.05.2023 CZK 1,4525 4 5 let+ -4.42% +7.74% +12.20% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 30.05.2023 CZK 1,2131 4 5 let+ -4.44% +3.98% +8.23% Porovnat
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 30.05.2023 CZK 9,5970 4 5 let+ -8.15% - - Porovnat
KBI Water fund 30.05.2023 CZK 12,7040 4 5 let+ +4.60% -2.64% - Porovnat
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.05.2023 CZK 0,9988 4 5 let+ +7.16% -3.16% -2.93% Porovnat
Amundi CR IM Akciový 30.05.2023 CZK 1,0972 4 5 let+ -4.33% -6.49% - Porovnat
Amundi Funds China Equity 30.05.2023 USD 13,0100 6 5 let+ -14.80% -48.80% -33.18% Porovnat
Amundi Funds China Equity 30.05.2023 EUR 12,1300 6 5 let+ -14.40% -41.85% -27.63% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.05.2023 EUR 137,7600 5 5 let+ -7.06% -15.83% +4.89% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.05.2023 CZK 2 421,1600 6 5 let+ -5.62% -23.69% -5.56% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.05.2023 USD 106,8500 5 5 let+ -7.51% -25.86% -3.07% Porovnat
Amundi Funds Equity Japan Target 30.05.2023 EUR 247,2800 4 5 let+ +21.06% +21.12% +16.64% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 30.05.2023 EUR 201,5200 6 5 let+ -2.05% +9.44% +35.00% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 26.05.2023 USD 199,4100 4 5 let+ +0.68% -3.32% +25.34% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 30.05.2023 CZK 4 667,4600 6 5 let+ +17.11% +20.86% +35.59% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 30.05.2023 JPY 16 155,0000 4 5 let+ +9.79% +11.12% +25.15% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 26.05.2023 EUR 81,9500 5 5 let+ +1.19% +18.13% +18.70% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 26.05.2023 USD 479,7800 5 5 let+ +1.43% +3.53% +9.33% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - CZK Hgd 30.05.2023 CZK 2 848,1500 4 5 let+ +9.57% +12.53% +32.06% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 30.05.2023 EUR 10,6400 4 5 let+ +4.62% +4.93% +24.44% Porovnat
Amundi Funds Pioneer Global Equity 30.05.2023 CZK 1 459,6800 4 6 let+ +5.06% +8.41% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 26.05.2023 EUR 314,0100 5 5 let+ -5.15% +5.22% +39.16% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 30.05.2023 USD 231,9700 5 5 let+ -8.77% -8.90% +27.13% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.05.2023 CZK 1 235,0800 5 5 let+ -9.47% -3.01% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.05.2023 EUR 207,8100 5 5 let+ -11.27% +5.73% +35.09% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.05.2023 USD 223,7200 5 5 let+ -11.13% -6.81% +25.24% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.05.2023 EUR 214,0500 5 5 let+ +3.92% +16.67% +45.53% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.05.2023 USD 323,6400 5 5 let+ +3.44% +2.76% +34.63% Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.05.2023 USD 17,6900 5 5 let+ -3.60% -5.40% +58.80% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.05.2023 EUR 533,7400 5 5 let+ +1.75% +12.48% +72.38% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.05.2023 CZK 4 925,2500 5 5 let+ +2.90% +1.64% +54.43% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.05.2023 USD 409,5300 4 5 let+ +1.26% -0.95% +59.24% Porovnat
CPR Global Gold Mines 30.05.2023 USD 74,0200 5 6 let+ -6.23% -21.52% +30.47% Porovnat
CPR Global Gold Mines 30.05.2023 CZK 69,9300 5 5 let+ -10.15% -17.09% - Porovnat
CPR Global Lifestyles 30.05.2023 EUR 99,6100 4 5 let+ +1.44% -13.47% +19.36% Porovnat
CPR Global Lifestyles 30.05.2023 USD 91,3100 4 5 let+ +1.60% -23.79% +10.26% Porovnat
CPR Global Resources 30.05.2023 EUR 131,4200 5 5 let+ -15.30% +8.42% +23.21% Porovnat
CPR Global Resources 30.05.2023 CZK 114,0100 5 5 let+ -18.73% +1.01% +13.07% Porovnat
CPR Global Resources 30.05.2023 USD 120,6200 5 5 let+ -15.19% -4.41% +13.98% Porovnat
CPR Global Silver Age 30.05.2023 EUR 1 467,4500 4 5 let+ -4.10% -1.54% +22.32% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 26.05.2023 EUR 81,4400 5 5 let+ -6.19% -10.36% +43.49% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.