Akciové fondy

Snadná a jednoduchá investice do akcií společností obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích.

Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategií (globální a regionální strategie, dividendové akcie, tematické fondy). Minimální doporučená délka investice je 5 let. Vyšší výnos, který je přiměřeně spojen s vyšším rizikem kolísání investice. V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení i za možných popadů trhu a kolísání.

i Víte, že? i   Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku. Více o akcicíh a mylných představách o nich najdete zde:Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR All Star Selection 27.05.2024 CZK 1,6291 3 6 let+ +22.18% +18.79% +42.20% Porovnat
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 27.05.2024 CZK 1 099,4700 4 5 let+ +16.31% +20.29% - Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 24.05.2024 CZK 5 585,0400 5 5 let+ +41.30% +42.02% +103.00% Porovnat
CPR Climate Action 24.05.2024 CZK 131,4100 4 6 let+ +24.16% +34.04% - Porovnat
CPR Food For Generations 24.05.2024 CZK 12 337,6600 4 5 let+ +3.20% +6.53% - Porovnat
CPR Global Disruptive Opportunities 24.05.2024 CZK 19 620,2300 5 5 let+ +34.99% +38.02% +71.70% Porovnat
CPR Global Lifestyles 24.05.2024 CZK 103,3000 4 5 let+ +21.22% +23.49% +32.01% Porovnat
CPR Global Silver Age 24.05.2024 CZK 16 236,9200 6 5 let+ +9.43% +13.35% +47.61% Porovnat
CPR Hydrogen 24.05.2024 CZK 10 418,4300 4 5 let+ +9.32% +3.91% - Porovnat
CPR MedTech 24.05.2024 CZK 10 304,2200 5 5 let+ +7.28% +11.69% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 27.05.2024 CZK 1,7651 4 5 let+ +21.26% +16.14% +39.77% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 27.05.2024 CZK 1,4315 4 5 let+ +17.74% +12.76% +30.11% Porovnat
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 24.05.2024 CZK 9,8810 4 5 let+ +3.21% -3.52% - Porovnat
KBI Water fund 24.05.2024 CZK 15,2450 4 5 let+ +20.23% +28.51% +65.49% Porovnat
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 27.05.2024 CZK 1,4429 4 5 let+ +43.80% +57.38% +45.84% Porovnat
Amundi CR IM Akciový 27.05.2024 CZK 1,3605 4 5 let+ +24.53% +19.40% +35.12% Porovnat
Amundi Funds China Equity 27.05.2024 USD 12,9300 6 5 let+ -1.67% -13.57% -17.22% Porovnat
Amundi Funds China Equity 27.05.2024 EUR 11,9100 6 5 let+ -2.85% -14.81% -14.68% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 27.05.2024 EUR 154,0900 5 5 let+ +11.28% +5.17% +23.56% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 27.05.2024 CZK 2 762,4300 6 5 let+ +13.76% +9.60% +20.64% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 27.05.2024 USD 120,9700 5 5 let+ +12.87% +6.63% +19.87% Porovnat
Amundi Funds Equity Japan Target 27.05.2024 EUR 324,7600 4 5 let+ +32.08% +60.82% +75.13% Porovnat
Amundi Funds Global Equity 27.05.2024 CZK 1 839,3600 4 6 let+ +25.43% +33.12% - Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 24.05.2024 EUR 214,9400 6 5 let+ +6.32% +7.15% +31.25% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 24.05.2024 USD 214,3300 4 5 let+ +7.15% +8.36% +27.40% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 27.05.2024 CZK 5 828,0800 6 5 let+ +24.74% +49.38% +101.08% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 24.05.2024 JPY 18 733,0000 4 5 let+ +15.12% +30.63% +71.93% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 27.05.2024 EUR 93,0900 5 5 let+ +13.59% +12.47% +23.20% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 27.05.2024 USD 555,6400 5 5 let+ +15.81% +14.61% +20.48% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 27.05.2024 CZK 3 306,2800 4 5 let+ +15.21% +28.45% +61.31% Porovnat
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 27.05.2024 EUR 12,0600 4 5 let+ +12.61% +19.52% +50.00% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 315,7100 5 5 let+ -9.32% -3.67% +43.30% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 234,5900 5 5 let+ -0.24% -10.75% +35.14% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 27.05.2024 EUR 266,4800 5 5 let+ +24.91% +31.08% +65.89% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 27.05.2024 USD 407,8400 5 5 let+ +26.70% +32.92% +60.86% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 27.05.2024 CZK 1 185,0000 4 5 let+ - - - Porovnat
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 24.05.2024 EUR 67,9000 4 - - - - Porovnat
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 24.05.2024 USD 74,9600 4 - - - - Porovnat
Amundi Funds US Equity Research Value 24.05.2024 CZK 1 403,8400 5 5 let+ +12.78% +7.31% - Porovnat
Amundi Funds US Equity Research Value 24.05.2024 EUR 231,8300 5 5 let+ +11.04% +3.30% +49.10% Porovnat
Amundi Funds US Equity Research Value 24.05.2024 USD 252,3200 5 5 let+ +11.89% +4.45% +44.84% Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 24.05.2024 USD 24,0400 5 5 let+ +40.50% +38.64% +102.53% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 24.05.2024 EUR 663,3400 5 5 let+ +27.37% +33.03% +97.78% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 24.05.2024 CZK 6 222,0500 5 5 let+ +29.09% +37.47% +90.31% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 24.05.2024 USD 514,5900 4 5 let+ +28.36% +34.51% +91.46% Porovnat
CPR Global Lifestyles 24.05.2024 EUR 114,5000 4 5 let+ +16.34% +23.22% +38.33% Porovnat
CPR Global Lifestyles 24.05.2024 USD 106,1200 4 5 let+ +17.25% +24.60% +33.89% Porovnat
CPR Global Resources 24.05.2024 EUR 153,6300 5 5 let+ +14.73% +1.51% +64.37% Porovnat
CPR Global Resources 24.05.2024 CZK 138,7900 5 5 let+ +19.60% +1.76% +57.17% Porovnat
CPR Global Resources 24.05.2024 USD 142,6000 5 5 let+ +15.63% +2.64% +59.39% Porovnat
CPR Global Silver Age 24.05.2024 EUR 1 559,5000 4 5 let+ +6.09% +4.60% +32.26% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 24.05.2024 EUR 89,3400 5 5 let+ +8.24% +2.99% +65.88% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 24.05.2024 USD 82,8100 5 6 let+ +9.08% +4.12% +60.73% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 24.05.2024 CZK 80,5200 5 5 let+ +12.77% +3.19% - Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.