Akciové fondy

Snadná a jednoduchá investice do akcií společností obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích.

Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategií (globální a regionální strategie, dividendové akcie, tematické fondy). Minimální doporučená délka investice je 5 let. Vyšší výnos, který je přiměřeně spojen s vyšším rizikem kolísání investice. V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení i za možných popadů trhu a kolísání.

i Víte, že? i   Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku. Více o akcicíh a mylných představách o nich najdete zde:Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR All Star Selection 27.01.2023 CZK 1,3252 3 6 let+ -6.47% -2.98% +11.59% Porovnat
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 30.01.2023 CZK 878,7100 4 5 let+ -16.96% -12.38% - Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.01.2023 CZK 4 013,3800 5 5 let+ -9.46% +10.37% +46.87% Porovnat
CPR Food For Generations 30.01.2023 CZK 11 902,9900 4 5 let+ -2.58% +17.94% - Porovnat
CPR Global Disruptive Opportunities 30.01.2023 CZK 13 820,4600 5 5 let+ -18.15% -25.25% +36.60% Porovnat
CPR Global Silver Age 27.01.2023 CZK 15 038,4500 6 5 let+ +4.72% +20.45% +35.26% Porovnat
CPR Hydrogen 27.01.2023 CZK 10 103,5900 6 5 let+ - - - Porovnat
CPR Invest - Climate Action 30.01.2023 CZK 104,0900 4 6 let+ +0.38% - - Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 27.01.2023 CZK 86,8200 4 5 let+ -12.82% -14.48% +17.69% Porovnat
CPR MedTech 27.01.2023 CZK 9 276,4800 4 5 let+ -7.73% -11.70% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 27.01.2023 CZK 1,4785 4 5 let+ +2.11% +17.69% +7.48% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 27.01.2023 CZK 1,2349 4 5 let+ +2.08% +13.60% +3.62% Porovnat
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 30.01.2023 CZK 9,9520 6 5 let+ +1.07% - - Porovnat
KBI Water fund 30.01.2023 CZK 12,7840 6 5 let+ +0.25% +13.05% - Porovnat
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 27.01.2023 CZK 0,9536 4 5 let+ -14.07% -1.51% -19.72% Porovnat
Amundi CR IM Akciový 27.01.2023 CZK 1,0909 4 5 let+ -7.11% -1.24% - Porovnat
Amundi Funds China Equity 30.01.2023 USD 17,1400 6 5 let+ -6.39% -36.35% -17.36% Porovnat
Amundi Funds China Equity 30.01.2023 EUR 15,7500 6 5 let+ -3.96% -28.96% -5.75% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.01.2023 EUR 146,7400 5 5 let+ -8.78% -6.73% +6.40% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.01.2023 CZK 2 600,3900 6 5 let+ -9.24% -14.64% -10.48% Porovnat
Amundi Funds Emerging World Equity 30.01.2023 USD 115,3300 5 5 let+ -11.18% -16.53% -6.78% Porovnat
Amundi Funds Equity Japan Target 30.01.2023 EUR 214,7200 4 5 let+ +8.09% +13.21% -6.39% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 30.01.2023 EUR 202,7300 6 5 let+ -0.98% +16.75% +38.45% Porovnat
Amundi Funds Global Equity Conservative 30.01.2023 USD 202,6100 4 5 let+ -3.58% +4.47% +21.60% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 30.01.2023 CZK 4 174,7500 6 5 let+ +11.67% +18.71% +12.34% Porovnat
Amundi Funds Japan Equity Value 27.01.2023 JPY 14 770,0000 4 5 let+ +4.12% +9.16% +5.37% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 30.01.2023 EUR 76,1000 5 5 let+ +6.63% +23.12% +0.57% Porovnat
Amundi Funds Latin America Equity 30.01.2023 USD 452,3700 5 5 let+ +3.81% +10.20% -11.67% Porovnat
Amundi Funds Pioneer Global Equity 30.01.2023 CZK 1 449,8800 4 6 let+ +2.33% +24.47% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 30.01.2023 EUR 344,4800 5 5 let+ +4.17% +38.76% +52.55% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 30.01.2023 USD 259,2400 5 5 let+ +1.43% +24.16% +33.57% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.01.2023 CZK 1 357,7600 5 5 let+ -0.61% +27.48% - Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.01.2023 EUR 226,7100 5 5 let+ +0.22% +37.96% +48.48% Porovnat
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 30.01.2023 USD 247,3100 5 5 let+ -2.38% +23.60% +30.49% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.01.2023 EUR 205,0000 5 5 let+ -3.97% +22.15% +35.31% Porovnat
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.01.2023 USD 314,0500 5 5 let+ -6.50% +9.31% +18.44% Porovnat
Amundi Funds Sustainable Top European Players - CZK Hgd 30.01.2023 CZK 2 782,1600 4 5 let+ +3.39% +26.18% +26.43% Porovnat
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR 30.01.2023 EUR 10,4400 6 5 let+ -2.52% +19.86% +19.72% Porovnat
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.01.2023 USD 17,4700 5 5 let+ -11.00% +8.37% +52.18% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.01.2023 EUR 505,8100 5 5 let+ -6.34% +20.12% +69.40% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.01.2023 CZK 4 702,9000 5 5 let+ -7.35% +9.38% +41.75% Porovnat
Amundi Index MSCI North America 30.01.2023 USD 393,2800 4 5 let+ -8.81% +7.48% +48.37% Porovnat
CPR Global Silver Age 27.01.2023 EUR 1 509,1700 4 5 let+ -0.39% +13.30% +25.22% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 27.01.2023 EUR 85,4300 5 5 let+ +13.05% +6.88% +45.35% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 27.01.2023 USD 79,1400 5 6 let+ +9.90% -4.18% +26.80% Porovnat
CPR Invest - Global Gold Mines 27.01.2023 CZK 74,3100 5 5 let+ +10.38% -2.36% - Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 27.01.2023 EUR 99,7100 4 5 let+ -10.73% -6.45% +25.22% Porovnat
CPR Invest - Global Lifestyles 27.01.2023 USD 92,3600 4 5 let+ -13.20% -16.15% +9.23% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 27.01.2023 EUR 155,5400 5 5 let+ +19.59% +50.15% +48.35% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 27.01.2023 CZK 135,4700 5 5 let+ +16.88% +37.30% +39.51% Porovnat
CPR Invest - Global Resources 27.01.2023 USD 144,2200 5 5 let+ +16.36% +34.72% +29.49% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.