Amundi Funds Emerging World Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0557858130

Když rozvíjející se trhy začnou růst, můžete to být opravdu rychlost. V procentním vyjádření nejsou dvojciferná čísla výjimkou. Můžete být u toho.

Tabulka výkonnosti k 12.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +20.35% +1.36% +4.79% +8.81% +17.35% +6.50% +39.32% +39.38%
Výkon p.a. - - - - - +3.20% +6.86% +4.00%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do rychle rostoucích trhů (Asie, Evropa, Amerika, Afrika) a profitovat tak z jejich silného růstového potenciál.

Fond investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do akcií z rychle rostoucích trhů. Investiční strategie kombinuje tři zdroje výkonnosti: (i) geografickou alokaci - výběr pozic podle země; (ii) sektorovou alokaci – výběr akcií do portfolia podle odvětví; (iii) výběr nejatraktivnějších titulů v rámci sektoru a země.

Cílem fondu je překonávat v dlouhodobém horizontu (5 let a více) výkonnost srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets Free.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +20.35% +1.36% +4.79% +8.81% +17.35% +6.50% +39.32% +39.38%
Výkon p.a. - - - - - +3.20% +6.86% +4.00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+20.35% -12.72% +17.19% +11.14% -2.77% +12.89% -7.68% +11.95% -10.19% -

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do globálního portfolia akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

    - Možnost dlouhodobého zhodnocení kapitálu