CPR Invest - Global Gold Mines

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU1989765125

Investice do akcií firem těžících zlato může být zajímavou příležitostí v kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +25.85% +14.36% +10.18% +33.92% +31.38% +32.18% - -10.70%
Výkon p.a. - - - - - +14.97% - -2.98%

Co vám může fond přinést?

Investování do těžby zlata nabízí diverzifikaci, nadměrné zhodnocení a průmysl s vysokým budoucím potenciálem. Fond investuje minimálně 67% finančních prostředků do akcií společností těžících zlato v regionech, jako je Austrálie, Severní Amerika či Jižní Afrika.

Dále investuje do společností, které jednotlivé doly vlastní a pronajímají je těžařským společnostem výměnou za podíl na zisku a produkci. Díky tomu se vyhýbají přímým těžebním a finančním rizikům, což z nich činí jistější investici.

„Investoři mohou do fondu investovat v korunách, eurech a dolaru. Kurz fondu je do CZK pouze přepočten aktuálním směnným kurzem a není u něho zajištěno měnové riziko do CZK.

Příklady investic

Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v na stránkách fondu v měsíčním komentáři. 

Investice do akcií firem těžících zlato může být vhodnou příležitostí v kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +25.85% +14.36% +10.18% +33.92% +31.38% +32.18% - -10.70%
Výkon p.a. - - - - - +14.97% - -2.98%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+25.85% +3.65% -6.44% -9.39% -19.25% - - - - -

Výhody fondu

 • - Investování do těžby zlata nabízí diverzifikaci, nadměrné zhodnocení a průmysl s vysokým budoucím potenciálem.

  - Minimálně 67 % finančních prostředků fondu je investováno do akcií společností těžících zlato

  - Regionální zaměření na Austrálii, Severní Ameriku nebo Jižní Afriku

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.