CPR Invest - Global Lifestyles

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1989767170

Změna spotřebitelských zvyků a stále vyšší orientace lidí na zdraví a životní styl nabízí příležitost.

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -10.72% -11.18% -11.14% -11.54% -4.14% +13.80% +41.48% +97.41%
Výkon p.a. - - - - - +6.68% +7.19% +9.26%

Co vám může fond přinést?

Spotřebitelské výdaje se globálně zvyšují. Vyšší bohatství společnosti znamená, že lidé si chtějí více užívat, realizovat se, rozvíjet sebe sama a uspokojovat své potřeby více skrze zážitky než hromadění materiálních věcí. Tento trend je přítomný ve vyspělých i rozvíjejících se zemích. Tržby firem, které působí v sektorech volného času, turismu, luxusního zboží a služeb a digitálních technologií, se tak v současné době rychle zvyšují.

Fond investuje minimálně 67 % svých aktiv do akcií společností, které využívají silné dynamiky růstu tržeb v oblasti ekonomiky životní stylu a naplnění sama sebe. Náš přístup je multi-sektorový a zahrnuje osm oblastí: automobily, správa majetku, digitální technologie, turismus, volný čas, wellness, luxusní zboží a služby, sport a oblečení.

Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií, které jsou vybrány na základě fundamentální analýzy. Každý rok se portfolio manažeři potkají s více jak 100 společnostmi.  

Investoři mohou do fondu investovat v korunách,eurech a dolaru. Kurz fondu je do CZK pouze přepočten aktuálním směnným kurzema není u něho zajištěno měnové riziko do CZK.

Příklady Investic

Akcie společností Microsoft, Apple, Visa, Hermes International, Alphabet a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky informovali zde. Původní fond Amundi Funds – CPR Global Lifestyles (LU1049755421) se sloučil s nastupujícím fondem CPR Invest Global Lifestyles (LU1989767170). Investiční strategie fondu zůstala totožná. Klientům byly v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly nového fondu. Kurzová řada je přepočtena v souladu se směnným poměrem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -10.72% -11.18% -11.14% -11.54% -4.14% +13.80% +41.48% +97.41%
Výkon p.a. - - - - - +6.68% +7.19% +9.26%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-10.72% +9.83% +19.39% +28.33% -6.85% +3.18% +1.21% +11.59% +21.05% -

Výhody fondu

  • - Investice do akcií firem z oblasti ekonomiky životního stylu

    - Náš přístup se inspiruje z hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Maslow.

    - Výsledné portfolio obsahuje 60 až 100 akcií z osmi odvětvích