Amundi Funds Japan Equity Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1049755934

Investuje do akcií japonských firem se skutečnou hodnotou

Tabulka výkonnosti k 18.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.45% +0.42% +8.29% +15.20% +27.03% +45.91% +83.36% +126.63%
Výkon p.a. - - - - - +20.79% +12.89% +8.60%

Co vám může fond přinést?

Japonsko je zemí nových technologií a neustálého pokroku. Cílem fondu je investovat do akcií japonských firem, které jsou momentálně podhodnocené, tj. jejich tržní cena se pohybuje pod skutečnou vnitřní hodnotou dané firmy. Tím, že je kupuje jen a pouze pokud akcie spadnou výrazně pod skutečnou hodnotu, se vytváří bezpečnostní rezerva. Následně fond akcie prodává, když dosáhnou své hodnoty a vydělává tak na rozdílu mezi cenami.

Investoři mohou do fondu investovat v jenech a korunách. Investoři nejsou u korunové třídy vystaveni měnovému riziku, jelikož je tato třída měnově zajištěna vzhledem k základní měně fondu, kterou je japonský jen.

Příklady investic

Akcie společností Earth corp., Casio Computer co., Kurita Water Industries, Fujitsu a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 18.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.45% +0.42% +8.29% +15.20% +27.03% +45.91% +83.36% +126.63%
Výkon p.a. - - - - - +20.79% +12.89% +8.60%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+12.45% +25.31% +1.81% +14.64% +2.17% +17.32% -19.64% +12.80% +2.49% +6.74%

Výhody fondu

 • - Jednoduchá a snadná investice do japonských akcií

  - Hodnotový přístup k investování

  - Prokazatelné výsledky, více jak 10 let historie fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.