Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth

Smíšený fond ISIN: LU1121647231

Komplexní dynamické investiční řešení kombinující nejlepší ESG řešení od světových správců.

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.71% +2.30% +2.58% +5.26% +10.07% +16.24% +10.21% +15.49%
Výkon p.a. - - - - - +7.81% +1.96% +1.54%

Co vám může fond přinést?

Jedno z nejdynamičtějších řešení v rámci rodiny Amundi Fund Solutions, které pod sebou sdružuje nejlepší akciové a dluhopisové investiční fondy, respektující ESG faktory udržitelnosti, od Amundi a ostatních světových správců (např. Threadneedle, BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan, apod.).

Jedním fondem získáte celé portfolio fondů. Portfolio plně využívá ziskového potenciálu akcií, které jsou zastoupeny v rozmezí od 65 % a výše. Zbytek tvoří méně riziková aktiva - především dluhopisy. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.   

Portfolio manažeři zároveň aktivně mění poměr rizikových aktiv v rámci daného rozmezí 65 % - 100 % dle situace na finančních trzích. Fond tak má větší prostor pro přizpůsobení a využití tržních příležitostí.

Proč Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth?:

 • Plné využití ziskového potenciálu akcií, ty nejlepší světové firmy respektující ESG faktory udržitelnosti
 • Jedním fondem získáte více než 1000 různých společností
 • Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

Příklady investic

Akciové a dluhopisové fondy Amundi a ostatních světových správců jako: Threadneedle, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BlackRock a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu. Detailní měsíční komentář zahrnujíící vývoj na trzích, výkonnost a aktivitu ve fondu naleznete zde.

Poslechněte si podcast s John O'Toolem, ředitelem AF Solutions:


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video - Amundi Fund Solutions

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 10.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.71% +2.30% +2.58% +5.26% +10.07% +16.24% +10.21% +15.49%
Výkon p.a. - - - - - +7.81% +1.96% +1.54%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.71% +11.18% -19.61% +8.49% +6.29% +14.71% -14.98% +12.29% +1.34% -2.64%

Výhody fondu

 • - Plné využití ziskového potenciálu akcií, ty nejlepší světové firmy

  - Jedním fondem získáte více než 1000 různých společností

  - Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.