KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008473725

Konzervativní dluhopisové řešení, likviditní rezerva

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +0.35% +0.48% +2.68% +6.12% +11.56% +7.68% +12.60%
Výkon p.a. - - - - - +5.62% +1.49% +1.00%

Co vám může fond přinést?

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.  

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Příklady investic

Většinu prostředků investuje do státních a podnikových dluhopisů. Dále také do tuzemských termínovaných vkladů a bankovních účtů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +0.35% +0.48% +2.68% +6.12% +11.56% +7.68% +12.60%
Výkon p.a. - - - - - +5.62% +1.49% +1.00%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
+1.54% +7.10% +1.04% -3.19% +0.26% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16%

Výhody fondu

 • - Alternativa ke spořicím účtům, likviditní rezerva 

  - Doporučená doba držení 2 roky a déle

  - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

  - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 34.33%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 11.42%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 10.17%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 7.73%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 6.49%
US TREASURY 4,125 02/15/27 US91282CKA89 4.08%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.6%
tuzemské bankovní účty BU 3.24%
tuzemské termínované vklady TV 2.95%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 2.77%
BNP PARIBAS Float 22/02/29 FR001400O7M7 2.35%
SANTAN 4.19 03/11/29 XS2783024404 2.25%
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26 XS2385133751 1.52%
ST.DLUHOP. 0 12/12/24 CZ0001006167 1.5%
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 CZ0001006506 1.49%
CSG VAR/26 CZ0003532681 1.19%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.06%
Čs 7,41 12/07/27 CZ0003707291 0.86%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 0.6%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.42%
k 30.4.2024