KB Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008472511

Snadná a jednoduchá investice do českých státních dluhopisů

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.32% +0.21% -0.67% +1.60% +5.78% +16.34% -3.86% +27.08%
Výkon p.a. - - - - - +7.86% -0.78% +1.40%

Co vám může fond přinést?

Fond investuje primárně do českých státních dluhopisů, které jsou považovány za jedny z nejkvalitnějších v regionu. Fond může nakupovat dluhopisy s různými splatnostmi, čímž může zajišťovat potenciálně vyšší zhodnocení. Fond si ideálně vybere korunový investor, který chce zhodnotit prostředky ve střednědobém horizontu. 

Fond je aktivně spravovaný a nabízí investorům zhodnocení volných prostředků prostřednictvím investic do portfolia českých státních dluhopisů. Výběr investic je primárně zaměřen na české dluhopisy nebo případně dluhopisy denominované v české koruně. Fond do svého majetku nabývá přednostně dluhopisy státní, korporátní a komunální s ratingem investičního stupně. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně.

Měnové riziko investic v cizí měně zpravidla není zajišťováno.

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Příklady investic

Především české státní dluhopisy.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v záložce "TOP 10" na stránce fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.32% +0.21% -0.67% +1.60% +5.78% +16.34% -3.86% +27.08%
Výkon p.a. - - - - - +7.86% -0.78% +1.40%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
+0.32% +10.35% -6.45% -7.77% +0.20% +1.12% -2.40% -3.00% +0.49% +1.07% +6.50% -0.39% +8.86% +3.58% +4.03% +6.27% +5.42%

Výhody fondu

 • - Prověřená a srozumitelná investiční strategie, snadný přístup na český dluhopisový trh

  - Aktivní řízení portfolia, mix dluhopisů s různou délkou splatnosti 

  - České státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečnou investici

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 23.11%
ST.DLUHOP. 5 30/09/30 CZ0001006688 7.13%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 6.77%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 5.65%
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32 CZ0001007033 4.07%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 3.71%
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29 CZ0001007025 3.66%
BNP PARIBAS Float 22/02/29 FR001400O7M7 3.26%
SD 4,2 12/36 CZ0001001796 2.79%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 2.77%
k 31.5.2024