Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026

Dluhopisový fond ISIN: LU2092767552

Kombinace toho nejlepšího z držení samotného dluhopisu i celého fondu

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.11% -1.04% -1.25% -1.79% -0.06% - - +9.65%
Výkon p.a. - - - - - - - +5.76%

Co vám může fond přinést?

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (portfolia 180 dluhopisů). Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, roční kupón i zisk.

* Jedná se o očekávaný výnos, který je aktualizován na týdenní bázi. Detailní výpočet očekávaného výnosu naleznete v dokumentu: Aktuální očekávaný výnos (vpravo na webové stránce).

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

  • dovolená & cestování
  • vzdělání našich dětí
  • pohodlný důchod

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 04/2026 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (na začátku června 2020). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.11% -1.04% -1.25% -1.79% -0.06% - - +9.65%
Výkon p.a. - - - - - - - +5.76%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-1.11% +1.33% +9.43% - - - - - - -