Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025

Dluhopisový fond ISIN: LU2369632844

Využijte aktuálně jednu z nejzajímavějších příležitostí mezi dluhopisovými fondy s ročním výnosem až 5,09 %*.

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.88% +0.02% +1.76% +5.66% +9.22% +8.23% - +5.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.03% - +2.12%

Co vám může fond přinést?

Na trhu s dluhopisy je dnes obtížné najít investici schopnou porazit inflaci. Více jak 80+ pečlivě vybraných - převážně amerických - dluhopisů s pevně danou splatností poskytuje zajímavou příležitost, jak se s inflací poprat a zároveň se díky široké diverzifikaci portfolia nevystavovat tzv. jedinečnému riziku spojeném s investicí pouze do jednoho dluhopisu.

 • Investice pouze na 4 roky (splatnost v listopadu 2025)
 • 80+ pečlivě vybraných dluhopisů
 • investiční příležitost amerických dluhopisů s vysokým výnosem (High Yield) - výnos až 5,04 % ročně*
 • měnově zajištěno v CZK
 • příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu
 • důkladné řízení rizika investice
 • možnost investovat jen do začátku listopadu

Během 2měsíčního upisovacího období budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitost a posléze budou ty nejzajímavější do portfolia nakoupeny. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Investiční příklad 

Typickým zástupcem HighYield dluhopisu je kanadský výrobce špičkových proudových letadel Bombardier, který byl sice pandemií přirozeně zasažen, ale trh se pomalu dostává na před covidová čísla a po nedávném odprodeji divize železničních vozu a komerčních leteckých konstrukcí disponuje dostatkem hotovosti. Aktuální složení najdete v měsíčním reportu fondu.

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 11/2025 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Očekávaný roční výnos 5,04 % (výnos pro korunovou třídu k datu 4. 11. 2021) = 3,76 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladů na měnové zajištění) + 2,8 % (dodatečný profit z měnového zajištění, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami, aktuální sazba k 4. 11. 2021) – 0,30 % (potenciální dopad nákladů do rezolučního fondu ČNB na konci kalendářního roku). Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta (nesplacení dluhopisu). Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,20 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti. 

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (na začátku listopadu 2021). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.88% +0.02% +1.76% +5.66% +9.22% +8.23% - +5.20%
Výkon p.a. - - - - - +4.03% - +2.12%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1.88% +9.80% -5.66% -0.32% - - - - - -

Výhody fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.