Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025

Dluhopisový fond ISIN: LU2369632844

Aktuálně jedna z nejzajímavějších příležitostí mezi dluhopisovými fondy

Tabulka výkonnosti k 29.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -

Co vám může fond přinést?

Na trhu s dluhopisy je dnes obtížné najít investici schopnou porazit inflaci. Více jak 80+ pečlivě vybraných - převážně amerických - dluhopisů s pevně danou splatností poskytuje zajímavou příležitost, jak se s inflací poprat a zároveň se díky široké diverzifikaci portfolia nevystavovat tzv. jedinečnému riziku spojeném s investicí pouze do jednoho dluhopisu.

  • Investice pouze na 4 roky (splatnost v listopadu 2025)
  • 80+ pečlivě vybraných dluhopisů
  • investiční příležitost amerických dluhopisů s vysokým výnosem (High Yield)
  • měnově zajištěno v CZK
  • příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu
  • důkladné řízení rizika investice
  • možnost investovat jen do začátku listopadu

Během 2měsíčního upisovacího období budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitost a posléze budou ty nejzajímavější do portfolia nakoupeny. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Investiční příklad 

Typickým zástupcem HighYield dluhopisu je kanadský výrobce špičkových proudových letadel Bombardier, který byl sice pandemií přirozeně zasažen, ale trh se pomalu dostává na před covidová čísla a po nedávném odprodeji divize železničních vozu a komerčních leteckých konstrukcí disponuje dostatkem hotovosti. Aktuální složení najdete v měsíčním reportu fondu.

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 11/2025 začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (na začátku listopadu 2021). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 29.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -